All- riskforsikring

Få dækket virksomhedens nøglemaskiner optimalt.

Dækninger

Det dækker vores forsikring

  • Alle uforudsete og pludseligt opståede konstaterbare fysiske skader på de forsikrede maskiner.

Tilvalg: Gør din dækning endnu bedre

  • Maskindriftstab

Kort om forsikringen

Virksomhedens maskiner er ikke altid tilstrækkelige forsikret med den almindelige erhvervsløsøreforsikring, derfor anbefaler Bornholms Brand, at der oprettes en maskinforsikring for de meget kostbare nøglemaskiner eller maskiner med lang genanskaffelsestid, der forefindes i virksomheden.

Vilkår

Alle detaljer står i vilkårene

Siden her handler om den nyeste udgave af forsikringen. Det er ikke en fuldstændig beskrivelse. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, kan du downloade de nyeste vilkår herunder.

 Vilkår for Maskinforsikring

Mere om forsikringen

Indenfor dækningsperioden ydes der erstatning for tab ved nedgang i omsætning i vare og tjenesteydelser som følge af en skade, der er omfattet af maskinforsikringen.