EDB- og svagstrømsforsikring

Dækker virksomhedens IT-udstyr.

Ved IT-udstyr forstår vi computere, scannere, telefonanlæg, printere, overvågningsanlæg, mobilt elektronisk måleudstyr, installationer til IT-udstyret, cad/cam-systemer osv.

Dækninger

Det dækker forsikringen

  • Uforudsete og pludseligt opståede konstaterbare fysiske skader.

Tilvalg: Endnu bedre dækning

  • Meromkostningsforsikring*

Kort om forsikringen

Virksomhedens EDB er ikke altid tilstrækkelig sikret med den almindelige erhvervsløsøreforsikring, derfor anbefaler Bornholms Brand at der oprettes en særskilt EDB- og svagstrømsforsikring.

Vilkår

Her finder du de nyeste vilkår for forsikringen

Hvis du vil se præcis hvilke vilkår der gælder for dig, kan du logge ind på ”Mine sider” (den grønne knap øverst til højre). 
Når du er logget ind, kan du se din police, hvorpå dit vilkårsnummer står. Herefter kan du finde en fuld beskrivelse af dine vilkår, under menuen ”Find dine vilkår”

 Vilkår for EDB- og svagstrømforsikring

Forsikringen dækker nødvendige, rimelige og dokumenterede meromkostninger i dækningsperioden. Endvidere er det muligt at udvide forsikringen med en såkaldt databærerforsikring, der dækker udgifter til reetablering af mistede data på elektroniske databærende medier i forbindelse med en dækningsberettiget skade på EDB og svagstrømsanlægget.

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til priser, dækninger eller andet.
Ring til os på 5693 0000 eller send os en mail info@bornbrand.dk