EDB- og svagstrømsforsikring

Dækker virksomhedens IT-udstyr.

Ved IT-udstyr forstår vi computere, scannere, telefonanlæg, printere, overvågningsanlæg, mobilt elektronisk måleudstyr, installationer til IT-udstyret, cad/cam-systemer osv.

Dækninger

Det dækker forsikringen

  • Uforudsete og pludseligt opståede konstaterbare fysiske skader.

Tilvalg: Endnu bedre dækning

  • Meromkostningsforsikring*

Kort om forsikringen

Virksomhedens EDB er ikke altid tilstrækkelig sikret med den almindelige erhvervsløsøreforsikring, derfor anbefaler Bornholms Brand at der oprettes en særskilt EDB- og svagstrømsforsikring.

Vilkår

Find alle detaljer i vilkårene

Her på siden har vi beskrevet de mest generelle vilkår for vores forsikringer. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, kan du læse og downloade vores vilkår herunder.

 

 Vilkår for EDB- og svagstrømforsikring

Forsikringen dækker nødvendige, rimelige og dokumenterede meromkostninger i dækningsperioden. Endvidere er det muligt at udvide forsikringen med en såkaldt databærerforsikring, der dækker udgifter til reetablering af mistede data på elektroniske databærende medier i forbindelse med en dækningsberettiget skade på EDB og svagstrømsanlægget.

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til priser, dækninger eller andet.
Ring til os på 5693 0000 eller send os en mail info@bornbrand.dk