Er dit hus klar til efteråret?

 

Regn, slud, blæst kan forårsage skader på dit hus, hvis det ikke er tilstrækkeligt vedligeholdt og forberedt på et barskt efterår og efterfølgende vinter.
Der kan opstå store skader på dit hus, hvis du ikke får repareret eventuelle skader og slid på det inden efteråret rammer. Selv mindre ting kan udvikle sig til store og ret omkostningstunge udbedringsarbejder.

Der er flere konstruktioner og dele af huset, du bør tjekke for at sikre optimal modstand mod efterårets og vinterens strabadser.

Følg med i vejrudsigten.
Selvom DMI får skæld ud over deres manglende evne til at forudse fremtidens vejr, så er det som boligejer alligevel en god idé, at følge med i efterårsvejret.
Blæser det op til storm, eller er der tegn på kraftig regn, så få trampolinen og andre løse ting på udearealer spændt fast eller pakket sammen og læg sandposer på udvendige ventilationsriste. 

Tjek om der er noget, som skal repareres.
Det kommer jo ikke bag på nogen, men vedligehold er nødvendigt, når vi taler bolig. Tag derfor en inspektionstur rundt om huset, og leg byggesagkyndig i en halv time.

Tjek træværk, murværk, skorsten, sokkel og tag for revner og afskallet maling og puds. Revner tillader, at fugt og vand kan trænge ind i huset, og det kan give fugtskader, skimmelsvamp og råd.

Vejr og vind slider på bygninger, så inden efterårsstorme og heldagsregn tager alt for hårdt fat, så er det en god idé at få repareret småskader, så de ikke bliver til større problemer.

Hold afløb, nedløb og tagrender rene.
Regnvand er der masser af i det danske efterår, og det er meget vigtigt, at vandet kan blive ført væk fra bygninger og fundament.

Alle de smukke efterårsblade lander i tagrenden, og selv om det måske ikke er en af efterårets bedste opgaver, så skal tagrender og afløb altså holdes frie for blade og grene.

 

Nedenstående tjekliste kan med fordel anvendes:

Tag
• Tjek for revnede og utætte tagsten eller tagplader.
• Tjek for løse tagmaterialer.
• Tjek tagrygningen og alle grater.
• Tjek vindskeder og sternbrædder.

Da du ikke bør kravle rundt på taget, kan du tjekke forholdene fra en stige eller med en kikkert.

Skorsten
• Tjek skorstensoverflader for revner.
• Tjek skorstenen for løse sten, hvis du kan komme til skorstenen.
• Tjek, om toppen (hatten) sidder fast, hvis du kan komme til.
• Tjek, om inddækninger langs skorsten mod taget er intakte.

Inddækninger
Tjek alle inddækninger ved kviste, skorsten, skotrender, ovenlys, udluftningshætter etc. for utætheder.

Tagrender
• Tjek, om tagrenderne er tætte og har fald mod nedløbsrøret, og fald væk fra tagfoden og facaden.
• Fjern snavs og skidt.

Nedløbsrøret
• Tjek, om alle nedløb er samlet korrekt.
• Tjek, om nedløb sidder ordentligt fast på facaden.
• Fjern snavs og skidt.

Gavl, facader og sokkel
• Tjek bræddebeklædning på gavlen.
• Tjek maling på facader.
• Tjek vandbræt og metalvandnæser.
• Tjek efter revner i facaden.
• Tjek, om udendørs belysning sidder godt fast.
• Tjek sokkel for revner, afskalninger og løst puds.
• Tjek, at ventilationshuller i soklen ikke er dækket til.

Vinduer og døre
• Tjek alt træværk for råd og svamp.
• Tjek træværket i alle vinduer og døre - især bundlister og glaslister.
• Tjek, om døre og vinduer lukker helt tæt og om de er tætte.
• Tjek, om sålbænke under vinduer er intakte.

Kloak og brønde
• Tjek alle brønde, og tøm dem for eventuelt slam.
• Tjek eventuelt, om kloakrørene er tætte ved en TV-inspektion.

Terræn
• Tjek, om der er tilstrækkeligt fald på terræn væk fra huset.
• Tjek, om der er bagfald på trappetrin, og om der er revner i trappen.

Gode råd

Forsikringsvejret.dk og kan du få information om både storm og skybrud baseret på data fra DMI.