Glatte fortove

Pas på andre: Husk at fjerne sne og is ved din bolig

Vintervejret har bidt sig fast her på øen. Og med udsigt til mere frost og sne er det lige nu, at du skal hoppe i de varme støvler og rydde dit fortov for sne og is.  

Hvert år er glatte fortove årsag til flere faldulykker. Mange slipper med overfladiske skrammer; men et grimt fald kan resultere i alvorlige fysiske skader og store økonomiske konsekvenser. 

Som husejer eller bruger af en ejendom har du ansvaret for at sikre dit fortov og de områder på din grund, hvor andre færdes.  

Derfor er det vigtigt, at du husker at fjerne sne fra dit fortov - eller sti, hvis dit hus grænser op til en offentlig vej. Bagefter bør du sprede grus eller salt, da der kan være islag gemt under sneen.

Når du alligevel er i gang med skovlen, rydder du et spor hele vejen fra fortov til affaldspand og hoveddør, så også skraldemanden, pakkeposten eller andre kan komme sikkert frem til dig.

En sidste opgave er at løfte blikket og tjekke huset og taget. Er der fx istapper eller sne, som kan ramme forbipasserende i hovedet, skal de også fjernes. 

 

 

Tjekliste

  • Ryd sne fra dit fortov så hurtigt som muligt efter snefaldet.
  • Spred grus eller salt bagefter, så evt. islag bliver fjernet.
  • Kontakt altid dit forsikringsselskab, hvis en person kommer til skade på dit glatte fortov.