Kan dit hus holde varmen, når frosten banker på?

Sådan kan du forebygge frostskader

Vinterkulden er over os, og hvis du er husejer, er det tid til at ruste dit hjem mod frostskader.

 

Hvad er frostskader? 

Frostskader opstår, fordi vandet i rørene fryser til is og udvider sig, så der opstår revner eller sprængninger på rørene. Kombinationen af stillestående vand, uisolerede rør og uopvarmede huse øger risikoen for disse skader på vand- og varmerør. Særligt udsatte er derfor sommerhuse, ubeboede helårshuse og ældre huse, hvor rørene ligger uden isolering i fx skunken.

 

Sådan sikrer du rør i ubeboede huse

I ubeboede huse gælder det om at tømme alle rør for vand. Bornholm Brandforsikring anbefaler, at du altid får en autoriseret VVS’er til at hjælpe dig. Når rørene er tømt for vand, er det vigtigt at blæse dem igennem, da der kan gemme sig vand i et ellers tømt system.

For at forebygge frostskader i ubeboede huse bør du:

  • • Tømme blandingsbatterier for vand
    • Tømme vaske- og opvaskemaskiner for vand
    • Tømme eller frostsikre toiletter

Lader du vandet blive i rørene, er det vigtigt at holde boligen opvarmet, hvis du vil undgå frostskader. En tommelfingerregel er, at der skal være mindst 17 graders varme i bygningen, når frosten bider fra sig. Da frostskader på rørene ofte er dyre at udbedre, er det en dårlig idé at spare på varmen i det ubeboede hus.

 

Sådan sikrer du rør i rør i beboede huse

Kommer der en længere periode med hård frost, kan selv rør, som bliver brugt hver dag, fryse til. 

Det sker for de vand- og varmerør, som ligger uden for boligens varme zone. Dvs. rør, som ligger på den forkerte side af isoleringen, fx på loftet eller i skunken. Her er det vigtigt at sørge for isolering af rørene. Desuden kan det være en idé at montere varmekabler på vandrørene.

Kontakt en byggesagkyndig eller en VVS-installatør, hvis du er i tvivl, om din bolig har rør, som kan være i fare for at revne ved hård frost.

 

 

  

Hvis dine rør er frosne, skal du:

  • Lukke for hovedhanen. Hvis der er sket frostskader, kan der komme en vandskade, når rørene tør igen. 
  • Altid kontakte en fagperson, der kan tø dine rør op og gennemgå dem for eventuelle skader. 
  • Holde dig fra at tø rørene op selv! Der er set uheldige eksempler på optøningsarbejde med varmepistoler, ukrudtsbrændere og åben ild.