Pressemeddelelse, 20.03.2020

Årsregnskab 2019: Bornholms Brand i fortsat fremgang

Vækst i antallet af forsikringer og et godt afkast på værdipapirer sikrer Bornholms Brand et solidt resultat for 2019, viser den netop offentliggjorte årsrapport for Bornholms Brandforsikring A/S. En del af overskuddet kommer nu kunder med bil- og husforsikringer til gode.


Status på forsikringsholdingvirksomheden Bornholms Brand A.m.b.a.

Moderselskabet Bornholms Brand A.m.b.a., som ejes af kunderne i Bornholms Brandforsikring A/S, har i 2019 haft et tilfredsstillende overskud. Resultatet blev på 18,7 mio. kr. mod et overskud på 3,6 mio. kr. i 2018.


Moderselskabet ejer 73% af aktierne i Bornholms Brandforsikring A/S, og Topdanmark ejer 27%. Moderselskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring A/S og sekundært at foretage investeringer til gavn for erhvervslivet på Bornholm, Bornholm generelt eller at støtte formål, der er til gavn for selskabets medlemmer.

Selskabets direktør Morten Holten glæder sig over fremgangen i 2019.
”Vores stærke økonomiske fundament betyder, at vi kan give noget tilbage til det bornholmske samfund i form af støtte til erhvervsliv, turisme, foreningsliv og meget mere gennem vores moderselskab. I 2019 har vi støttet 64 store og små projekter, og det er en stor fornøjelse at bidrage til, at Bornholm er et attraktivt sted at bo og leve,” siger Morten Holten.

 

Status på forsikringsvirksomheden Bornholms Brandforsikring A/S

Bornholms Brandforsikring tegner kun forsikringer på Bornholm og løser alle opgaver lokalt fra kontoret i Rønne. Den strategi har vist sin berettigelse i en tid, hvor andre selskaber fjerner sig mere fra kunderne med robotter, selvbetjening og centralisering af opgaver.


I 2019 er antallet af selskabets forsikringer steget med 4,5% svarende til en nettotilgang på 2.222 forsikringer. Fremgangen skal ses i lyset af, at forsikringsbranchen er præget af hård konkurrence, og at Bornholm har et stagnerende befolkningstal, endda med en lille pil ned.

Derfor har Bornholms Brand gjort ekstra meget ud af at yde en kompetent og personlig service over for kunderne.
”Når man ringer til Bornholms Brandforsikring eller besøger vores kontor i Tornegade, møder man et rigtigt menneske, som kender bornholmerne og de særlige behov, der er her på øen. I 2019 har vi haft hele 5.000 ekspeditioner ved vores skranke på Tornegade. Det vidner om, at bornholmerne sætter pris på at have deres forsikringsselskab lige i nærheden. Medarbejderne hjælper med alt fra skader og ændringer af forsikringer til at oprette nye kunder, og vi gør os umage for at gøre os fortjent til vores kunders loyalitet,” siger Morten Holten.

Ud over den gode service peger Morten Holten på billigere forsikringer og bedre dækninger som årsager til fremgangen for det lokale forsikringsselskab. Senest har Bornholms Brand forbedret bilforsikringen ved påkørsel af dyr og parkeringsskade uden kendt modpart, ligesom ulykkesforsikringen nu har fået tilføjet en bedre transportdækning, som betyder meget for bornholmere, der skal til behandling uden for øen.

 

Flere og dyrere skader trækker ned

Nøgletallene viser, at forsikringsselskabet leverede et overskud på selve forsikringsdriften på 15,7 mio. kr. Det er som ventet lavere end i 2018, hvor overskuddet var 18,4 mio. kr.

Forklaringen er, at de forbedrede dækninger på bilforsikringen har givet øgede udgifter. Disse udgifter er ikke hentet hjem via præmiestigninger, idet dækningerne er tilføjet eksisterende kunder uden merpræmie.

Der er dog også fremgang på præmieindtægten på grund af tilgangen af nye kunder og dermed flere forsikringer. Præmieindtægten er således steget med 6,5% i 2019.

På skadeområdet har året været præget af både flere skader og lidt dyrere skader. Faktisk er erstatningsudgifterne på 79,6 mio. kr. ca. 18% højere i forhold til 2018.

De øgede skadeudgifter betyder dog ikke ekstraordinære præmiestigninger det kommende år. Faktisk tværtimod, idet selskabet belønner eksisterende kunder med yderligere præmienedsættelser – samlet set i størrelsesordenen 2,2 mio. kr. på bil- og husforsikringer.

Afkastet på værdipapirer har været meget tilfredsstillende og bidrager med 14,1 mio. kr. i 2019, hvor det tilsvarende resultat i 2018 var et tab på 3,7 mio. kr. Afkastet bidrager derfor til, at selskabets samlede overskud udgør 23,4 mio. kr. efter skat, mod 11,8 mio. kr. i 2018.

Ledelsen vurderer samlet set årets resultat som tilfredsstillende.

I forhold til forventningerne for 2020 betyder den aktuelle situation med Covid-19, at selskabet forventer en nedgang i resultatet for 2020. Selskabet forventer dog ikke, at den aktuelle situation vil medføre dyrere forsikringer for kunderne.

 

På grund af den aktuelle situation er der ikke fastsat en dato for afholdelse af generalforsamlingen, men når generalforsamlingen kan afvikles på forsvarlig og betryggende vis, vil datoen blive offentliggjort.

 

 

YDERLIGERE INFO

Direktør Morten Holten

Mobil: 4082 8046

E-mail: moh@bornbrand.dk

 

 Årsregnskab 2019 Bornholms Brandforsikring A/S

Hvor løber vandet hen, når sneen smelter?
Velkommen til vores nye assurandør
Tak for indsatsen
Julemagasinet 2020
Delegeretvalg til Bornholms Brand A.m.b.a. 2020
Covid19-støtteordning: 27 ansøgere får del i puljen på 1,5 mio. kr.
Tillykke til Mathias Lund
Halvårsregnskab: Fortsat fremgang hos bornholmernes forsikringsselskab
Ansøgningsfrist 1. september: Særlig støtteordning for Bornholms forenings- og kulturliv
Vi er nomineret
Download vores nye app i dag
Formanden kan se tilbage med tilfredshed på 2019
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a.
Godt årsregnskab i 2019: Nu bliver hus- og bilforsikringer billigere
Årsregnskab 2019: Bornholms Brand i fortsat fremgang
Brug for hjælp til at afbestille din rejse?
Coronavirus og din rejseforsikring
Coronavirus: Hvordan skal du forholde dig?
Gudhjem Mølle skal have ny ejer
Sådan sikrer du dig til skiferien
Praktikant Oskar: Jeg vil være aktuar
Dækning i forbindelse med NBCR-terror
Adskillige skader efter søndagens storm
Ny skadechef til Bornholms Brand
Mød os til Hjerternes fest i Nexø
5.000 bornholmere søger hvert år hjælp i Tornegade i Rønne
Vi støtter lokalt: Bornholms Brand Cup 2019
Besøg os på Julemessen 2019
Delegeretvalg til Bornholms Brand A.m.b.a. 2019
Mange påkørsler af dyr: Sådan passer du på dyrene og dig selv
Thomas Cook's konkursbegæring
Fortsat fremgang hos bornholmernes forsikringsselskab
Ny medarbejder i Bornholms Brandforsikrings kundeservice
Ny formand takker kunderne i Bornholms Brand
Bornholms Brand i fortsat fremgang
2,3 mio til 67 lokale initiativer i 2018
Ny salgschef til Bornholms Brand
Delegeret valg til Bornholms Brand A.m.b.a.
Sommerferien kan blive dyr uden en rejseforsikring
Ny assurandør hos Bornholms Brandforsikring
Stort tilskud til udvikling af turismen på Bornholm
Ny bestyrelsesformand for Bornholms Brand A.m.b.a.
Bornholms Brand kom styrket ud af 2017
Undgå frostskader i huset
Pas på hinanden: Husk at rydde fortovet for sne
Bornholms Brand forlænger navnesponsorat af Bornholms Brand Park
Brandfarlig julehygge
Bornholms Brand inviterer til travløb
Nye ansigter hos Bornholms Brandforsikring
Bornholms Brand har stor tilgang af nye kunder