Info om ansøger


Vedhæft ansøgningen

 

Samtykkeerklæring

For behandling af de data du har fremsendt i forbindelse med din ansøgning om støtte, bedes du give samtykke til, at Bornholms Brandforsikring A/S og Bornholms Brand A.m.b.a. (herefter benævnt Bornholms Brand koncernen) kan anvende disse data i behandling af ansøgningen.

Bornholms Brand koncernen kan dele oplysningerne internt og når det findes relevant, dele ansøgningen og indeholdte persondata, med eksterne rådgivere, underdatabehandlere og offentlige myndigheder.

Jeg er bekendt med, at Bornholms Brand koncernen opbevarer oplysningerne i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når persondataene ikke længere er nødvendige for koncernen.

Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

Ansøgninger der ikke imødekommes, slettes som udgangspunkt efter 6 måneder, hvorimod ansøgninger der imødekommes, opbevares i maksimalt løbende år + 5 år efter endt behandling.

Jeg har ret til:

  • at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af personoplysninger. Jeg er bekendt med, at sletning af oplysninger i verserende ansøgning vil medføre, at ansøgningen afvises.
  • at modtage de personoplysninger, jeg har afgivet. Dette i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.