Bornholms Kulturuge bidrager til at styrke Bornholms image, som et attraktivt sted at bosætte sig

Bornholms Kulturuge

Hvert år i uge 38 inviterer Bornholm Kulturuge på en række kulturelle arrangementer rundt om på hele øen. Kulturugen har været afholdt siden 2001.

Bornholms Kulturuge har langsomt, men sikkert, udviklet sig til en begivenhed med stort set alle kunstformer repræsenteret. Visionen er at være et vindue mod verden, der viser Bornholms kulturelle format.

Programmet for kulturugen er vokset for hvert år, og i 2018 deltog omkring 10.000 gæster fordelt på 120 forskellige arrangementer inden for musik, historie, madkultur, kunst, litteratur, teater og natur.

Bornholms Kulturuge gennemføres af Foreningen Bornholms Kulturuge, som har en bestyrelse på 7 medlemmer, der sammen fastsætter betingelser for arrangører, udvælger projekter og fordeler de økonomiske midler til gennemførelse af arrangementerne.

Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre en kulturuge hvert år udenfor den turistmæssige højsæson.

Kulturugen skal markere sig i det lokale, nationale og internationale kulturliv. Kulturugen sigter på at styrke kulturens placering i samfundet og fremme nye initiativer samtidig med at man fastholder værdifulde bornholmske kulturelle traditioner. Bornholms Kulturuge skal ligeledes bidrage til en udvidelse af turistsæsonen.

Kulturugen vil dermed bidrage til at styrke Bornholms image, som et attraktivt sted at bosætte sig qua det stærke kulturliv.

Destination Bornholm står for administration, markedsføring og afvikling af begivenheden.

Bornholms Kulturuge er primært finansieret ved bidrag fra fonde og sponsorer, og Bornholms Brand har støttet kulturugen økonomisk siden 2009.