Folk kommer fra hele øen, for at benytte Multihuset i Østerlars

Multihuset i Østerlars

En gruppe engagerede beboere i Østerlars, sørgede for nyt liv til byens nedlagte skole. I dag benytter folk fra hele øen sig af Multihusets mange faciliteter.

13.02.2019

I Østerlars havde man i mange år brugt byens folkeskole som forsamlingshus.

Da skolen blev lukket i 2015, stod byens beboere og foreninger uden adgang til gymnastiksal, køkken og lokaler til de mange fællesarrangementer.

En gruppe lokale borgere gik sammen og stiftede paraplyorganisationen Multihuset i Østerlars, og i 2016 fik de en aftale med BRK om at bruge dele af den nedlagte folkeskole.

De gamle skolelokaler var dog rippet for al indmad og trængte til en del kærlige hænder.

Gruppen bag Multihuset ansøgte derfor om tilskud fra Bornholm Brand til at om- og opbygge lokalerne til Østerlars Multihus. Et tilskud de fik tilsagn om.

’Det økonomiske bidrag fra Bornholms Brand, har gjort det muligt at bibeholde alle aktiviteter - og faktisk også at udvide aktiviteterne. Multihuset er åbent for en række nye aktiviteter, til glæde for byen og resten af øen,’ fortæller Lars Greve, der er formand for bestyrelsen for Multihuset.

Bidraget fra Bornholms Brand er blandt andet blevet brugt til at udruste køkkenet, så det igen er muligt at undervise og lave mad til byens store arrangementer - ikke mindst til husets månedlige fællesspisning hvor 30-90 personer deltager hver gang.

Husets sløjdværksted som er åbent for alle, er blevet udstyret med værktøj og mødelokalet har fået fine borde og stole.

Der er etableret en hyggelig café, som bliver brugt flittigt af husets mange brugere.

Østerlars Multihus har i dag flere end 20 medlemsforeninger fra hele øen og tilbyder medlemskab til både enkeltpersoner, grupper og foreninger.