All risks IT

Dækker virksomhedens IT-udstyr.

Ved IT-udstyr forstår vi computere, scannere, telefonanlæg, printere, overvågningsanlæg, mobilt elektronisk måleudstyr, installationer til IT-udstyret, cad/cam-systemer osv.

Dækninger

Det dækker forsikringen

  • Uforudsete og pludseligt opståede konstaterbare fysiske skader.

Tilvalg: Endnu bedre dækning

  • Meromkostningsforsikring*

Vilkår

All risks IT er et tilvalg til Erhvervsløsøreforsikringen.

Her finder du de nyeste vilkår for forsikringen. Alle øvrige vilkår er på siden Find dine vilkår.

Vil du vide, hvilke vilkår der gælder for dig? På policen finder du dit vilkårsnummer. Du finder hurtigt din police ved at logge på Mine sider

 Vilkår for Erhvervsløsøre 

 Faktaark Erhvervsløsøre

 Fællesvilkår Erhverv

 

Forsikringen dækker nødvendige, rimelige og dokumenterede meromkostninger i dækningsperioden. Endvidere er det muligt at udvide forsikringen med en såkaldt databærerforsikring, der dækker udgifter til reetablering af mistede data på elektroniske databærende medier i forbindelse med en dækningsberettiget skade på EDB og svagstrømsanlægget.

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til priser, dækninger eller andet.
Ring til os på 5693 0000 eller send os en mail info@bornbrand.dk