Mangfoldighedspolitik

 

Formålet
Bestyrelsen ønsker, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og dermed forbundne risici, således som det pålægges bestyrelsen i FIL § 70 stk. 4. Bestyrelsen ønsker, at hele bestyrelsen aktivt tager del i bestyrelsens arbejde og er i stand til at udfordre direktionen på en konstruktiv måde, herunder stiller relevante spørgsmål til direktionen og forholder sig kritisk til svarene.

Kompetencekrav i bestyrelsen
Bestyrelsen skal samlet besidde de kompetencer og erfaringer, som er nødvendige for at lede selskabet.

Bestyrelsen afgør årligt i forbindelse med revurdering af forretningsmodellen og selskabets risikoprofil, hvilke kompetencer og erfaringer der er nødvendige. Bestyrelsesmedlemmernes viden og faglige kompetencer skal være af en sådan beskaffenhed, at bestyrelsesmedlemmet med den plads i bestyrelsen, som vedkommende beklæder, skal kunne forstå virksomhedens aktiviteter og dermed forbundne risici. Ethvert bestyrelsesmedlem forpligter sig til at deltage i aktuel uddannelse for at opnå den fornødne kompetence, og selskabet sætter økonomiske midler til rådighed for uddannelse.

Bestyrelsen tilstræber, at de ønskede kompetencer til enhver tid er til stede i den samlede bestyrelse, hvorfor det skal sikres, at kompetencer ikke kun bestrides af én i bestyrelsen.

Mangfoldighed, som bestyrelsen anser for relevant og nødvendig
Bestyrelsen ønsker en mangfoldighed som sikrer en bred vifte af synspunkter og erfaringer. Bestyrelsen mener ikke det er nødvendigt at arbejde for mangfoldighed mht. alder, køn, etnicitet eller geografisk herkomst. Derimod finder bestyrelsen det ønskværdigt at bestyrelsen er mangfoldig mht. uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig baggrund. Dette mener bestyrelsen opnås ved sammensætningen af kompetence kravene.