Maskinforsikring

Få dækket virksomhedens nøglemaskiner optimalt.

Dækninger

Maskinforsikringen dækker

  • Alle uforudsete og pludseligt opståede konstaterbare fysiske skader på de forsikrede maskiner.

Tilvalg: Endnu bedre dækning

  • Maskindriftstab

Vilkår

Maskinforsikringen er et tilvalg til Erhvervsløsøreforsikringen. 

Her finder du de nyeste vilkår for forsikringen. Alle øvrige vilkår er på siden Find dine vilkår.

Vil du vide, hvilke vilkår der gælder for dig? På policen finder du dit vilkårsnummer. Du finder hurtigt din police ved at logge på Mine sider

 Vilkår for Erhvervsløsøre

 Faktaark Erhvervsløsøre

 Fællesvilkår Erhverv

Mere om forsikringen

Indenfor dækningsperioden ydes der erstatning for tab ved nedgang i omsætning i vare og tjenesteydelser som følge af en skade, der er omfattet af maskinforsikringen.