Maskinforsikring

Få dækket virksomhedens nøglemaskiner optimalt.

Dækninger

Maskinforsikringen dækker

  • Alle uforudsete og pludseligt opståede konstaterbare fysiske skader på de forsikrede maskiner.

Tilvalg: Endnu bedre dækning

  • Maskindriftstab

Kort om forsikringen

Virksomhedens maskiner er ikke altid tilstrækkelige forsikret med den almindelige erhvervsløsøreforsikring, derfor anbefaler Bornholms Brand, at der oprettes en maskinforsikring for de meget kostbare nøglemaskiner eller maskiner med lang genanskaffelsestid, der forefindes i virksomheden.

Vilkår

Her finder du de nyeste vilkår for forsikringen

Hvis du vil se præcis hvilke vilkår der gælder for dig, kan du logge ind på ”Mine sider” (den grønne knap øverst til højre). 
Når du er logget ind, kan du se din police, hvorpå dit vilkårsnummer står. Herefter kan du finde en fuld beskrivelse af dine vilkår, under menuen ”Find dine vilkår”

 Vilkår for Maskinforsikring

Mere om forsikringen

Indenfor dækningsperioden ydes der erstatning for tab ved nedgang i omsætning i vare og tjenesteydelser som følge af en skade, der er omfattet af maskinforsikringen.