Maskinforsikring

Få dækket virksomhedens nøglemaskiner optimalt.

Dækninger

Maskinforsikringen dækker

  • Alle uforudsete og pludseligt opståede konstaterbare fysiske skader på de forsikrede maskiner.

Tilvalg: Endnu bedre dækning

  • Maskindriftstab

Kort om forsikringen

Virksomhedens maskiner er ikke altid tilstrækkelige forsikret med den almindelige erhvervsløsøreforsikring, derfor anbefaler Bornholms Brand, at der oprettes en maskinforsikring for de meget kostbare nøglemaskiner eller maskiner med lang genanskaffelsestid, der forefindes i virksomheden.

Vilkår

Find alle detaljer i vilkårene

Her på siden har vi beskrevet de mest generelle vilkår for vores forsikringer. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, kan du læse og downloade vores vilkår herunder.

 Vilkår for Maskinforsikring

Mere om forsikringen

Indenfor dækningsperioden ydes der erstatning for tab ved nedgang i omsætning i vare og tjenesteydelser som følge af en skade, der er omfattet af maskinforsikringen.