Persondatapolitik

 

Persondataloven bestemmer i § 28, at selskabet som dataansvarlig skal stille følgende oplysninger til rådighed for enhver om samtlige behandlinger, som udføres for vedkommende:

Dataansvarlig
Bornholms Brandforsikring A/S, Tornegade 8, 3700 Rønne

Formål
Det overordnede formål med selskabets registreringer af oplysninger er at kunne udstede forsikringer og behandle skader, samt overordnet at administrere selskabets kundeportefølje.

I mindre omfang kan oplysningerne anvendes i markedsføringsøjemed, hvis selskabet skønner, at information om og tilbud om tegning af et nyt produkt skal videredistribueres til den samlede kundemasse eller dele heraf.

Oplysninger, der registreres
I selskabet registreres følgende kategorier af juridiske
personer:

 • kunder
 • medforsikrede
 • begunstigede 
 • skadelidte
 • skadevoldere
 • panthavere
 • reparatører

Fælles for de nævnte kategorier er, at selskabet registrerer oplysninger om cpr-/cvr-nummer navn og adresse samt oplysninger om betalingsforhold. Oplysningerne benyttes til opkrævning af præmier, selvrisici, moms og ved udbetaling af erstatninger m.v.

Registrering af oplysninger af fortrolig karakter, herunder registrering af personlige og lægelige oplysninger, kan være påkrævet af hensyn til den sagsbehandling, der er nødvendig for at varetage kundens interesse. Dette gælder særligt ved behandling af sager, hvori indgår personskade.

Registrering af oplysninger af denne art sker kun i et omfang, der er påkrævet for opgavens korrekte udførelse og kun mod kundens udtrykkelige og informerede samtykke. Et samtykke kan tilbagekaldes til enhver tid, kunden måtte ønske det, men tilbagekaldelse af samtykke kan medføre, at det ikke vil være muligt for selskabet at udføre den nødvendige sagsbehandling.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt
Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den lovgivning, der er på området. Det vil sige, at vi kan udveksle dine oplysninger med:

 • Eksterne samarbejdspartnere
 • Nets (PBS og PBS Total)
 • CPR-registret
 • Kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre

Vi gemmer oplysninger om din brug af hjemmesiden
Når du bruger vores hjemmeside, benytter vi cookies til at gemme oplysninger om din brug af siderne. Dem bruger vi både til at gøre det nemmere for dig at bruge vores hjemmeside og for at kunne forbedre siden.

Læs mere om Cookies

Ret til indsigt
Selskabet overfører ikke registrerede personoplysninger af nogen art til tredjelande.

Som supplement til de anførte lovbefalede oplysninger skal vi meddele:

 • at du, med de begrænsninger, der ligger i Persondataloven, har ret til at få oplyst hvilke oplysninger om dig vi behandler
 • at du kan kræve fejlagtige oplysninger berigtiget, så vi altid har de korrekte oplysninger om eksempelvis din adresse m.v.
 • at du til enhver tid kan meddele os, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os

Du kan klage
Hvis du er utilfreds med behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K