Fritidshusforsikring

Dækker dit sommer- eller fritidshus hele året. Vi dækker de fleste skader, bl.a. hvis du får indbrud. Du kan tilpasse forsikringen efter dine behov, og vi dækker også skader i forbindelse med udlejning

Beregn din pris

Dækninger

Fritidshusforsikringen dækker

 • Skader på huset efter bl.a. brand og indbrud samt vand-, vind- og vejrskader, for eksempel skybruds- og stormskader
 • Skader på glas, kummer og glaskeramiske kogeplader
 • Dit erstatningsansvar, hvis nogen kommer til skade på din grund - hvis du for eksempel har glemt at skovle sne
 • Dokumenteret tab af lejeindtægt, hvis en dækningsberettiget skade gør huset ubeboeligt
 • Retshjælp: Dækker advokatudgifter m.m. ved private tvister, hvis du bliver sagsøgt eller sagsøger andre

Tilvalg: Endnu bedre dækning

 • Rørforsikring: Dækker skjulte rør og kabler i og under huset samt stikledninger uden for huset
 • Svampe- og insektforsikring: Dækker skader på træ- og murværk
 • Indboforsikring til fritidshus: Dækker skader på fritidshusets ting både inde og ude, f.eks. cykler, værktøj og bådudstyr.

Fritidshusforsikringen dækker ikke

 • Skader efter råd eller nedbør, der trænger ind gennem utætheder i fx taget
 • Skader forvoldt af dyr - både husdyr og skadedyr

Forsikringen er ikke til ...

 • Spejderhytter, klubhuse og lignende
 • Huse opvarmet med halm, spåner eller flis
 • Halmhuse
 • Møller

Vilkår

Her finder du de nyeste vilkår for forsikringen. Alle øvrige vilkår er på siden Find dine vilkår.

Vil du vide, hvilke vilkår der gælder for dig? På policen finder du dit vilkårsnummer. Du finder hurtigt din police ved at logge på Mine sider.

 01-4 Vilkår for Fritidshus

 01-5 Vilkår for Fritidshus

 Faktaark Fritidshus

Vilkår for Fritidshusindbo

 Faktaark Fritidshusindbo

 Nyttig information

Mere om forsikringer

Svampe- og insektforsikring dækker svampe- og insektangreb på murværk og nogle trækonstruktioner.

Du kan ikke få svampe- og insektforsikring, hvis huset er et bindingsværkshus, et bjælkehus, et pudset træhus, en mølle - eller hvis huset har græstørvstag. Desuden skal fundamentet være muret, støbt eller lavet af betonblokke.

Når du har denne forsikring, har du mulighed for at få dækket advokatudgifter ved private tvister, hvis du bliver sagsøgt, eller du sagsøger andre i sager, der har relation til dit fritidshus.

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til priser, dækninger eller andet.
Ring til os på 5693 0000 eller send os en mail info@bornbrand.dk