Fritidshusforsikring

Dækker skader på dit fritidshus og dit ansvar som husejer. Forsikringen sikrer dig også, når du lejer dit fritidshus ud

Beregn din pris

Dækninger

Fritidshusforsikringen dækker

 • Brand, kortslutning, eksplosion og tilsodning
 • Dit erstatningsansvar, hvis nogen kommer til skade på din grund - hvis du for eksempel har glemt at skovle sne
 • Skader efter storm, skybrud og lynnedslag
 • Glas og sanitet: Hvis ting som din glaskeramiske kogeplade, din håndvask, dit toilet bliver ubrugeligt på grund af brud
 • Dokumenteret tab af lejeindtægt, hvis en dækningsberettiget skade gør huset ubeboeligt
 • Retshjælp: Dækker advokatudgifter m.m., hvis du bliver sagsøgt eller sagsøger andre
 • Grøn dækning: Dækning for merudgifter til miljøvenlig genopretning ved en større skade

Tilvalg: Endnu bedre dækning

 • Insekter og svamp: Dækker skader på træværket
 • Skjulte rør og kabler: Dækker skjulte rør og kabler i og under huset
 • Stikledninger: Dækker udvendige elledninger og vand- og afløbsinstallationer
 • Råd: Dækker skader på træværket
 • Udvidet dækning: Dækker skader fra vand, der siver og skader forvoldt af dyr, der gnaver, f.eks. rotter eller mus
 • Husejerhjælp: Dækker funktionsfejl i fastmonterede elektriske bygningsinstallationer og bekæmpelse af skadedyr, f.eks. hvepsebo og væggelus.
 • Indboforsikring til fritidshus: Dækker skader på fritidshusets ting både inde og ude, f.eks. cykler, værktøj og bådudstyr.

Fritidshusforsikringen dækker ikke

 • Skader efter råd eller nedbør, der trænger ind gennem utætheder i fx taget
 • Skader forvoldt af dyr - både husdyr og skadedyr

Vilkår

Her finder du de nyeste vilkår for forsikringen. Alle øvrige vilkår er på siden Find dine vilkår.

Vil du vide, hvilke vilkår der gælder for dig? På policen finder du dit vilkårsnummer. Du finder hurtigt din police ved at logge på Mine sider.

 01-4 Vilkår for Fritidshus

 01-5 Vilkår for Fritidshus

 Faktaark Fritidshus

Vilkår for Fritidshusindbo

 Faktaark Fritidshusindbo

 Nyttig information

Mere om forsikringer

Svampe- og insektforsikring dækker svampe- og insektangreb på murværk og nogle trækonstruktioner.

Du kan ikke få svampe- og insektforsikring, hvis huset er et bindingsværkshus, et bjælkehus, et pudset træhus, en mølle - eller hvis huset har græstørvstag. Desuden skal fundamentet være muret, støbt eller lavet af betonblokke.

Når du har denne forsikring, har du mulighed for at få dækket advokatudgifter ved private tvister, hvis du bliver sagsøgt, eller du sagsøger andre i sager, der har relation til dit fritidshus.

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til priser, dækninger eller andet.
Ring til os på 5693 0000 eller send os en mail info@bornbrand.dk