Gebyrer og afgifter

Overblik

Her får du en oversigt over de bidrag og afgifter, vi opkræver til staten, og de gebyrer vi som forsikringsselskab selv opkræver.

Miljøbidrag

Vi opkræver et miljøbidrag på 84 kroner om året på ansvarsforsikringer for person- og varebiler. Bidraget er med til at finansiere den godtgørelse, der bliver betalt til ejeren af en bil, der ophugges eller skrottes.

Naturskadeafgift

Vi opkræver en naturskadeafgift (stormflod) på 40 kroner om året på brandforsikringer for bygninger og for indbo. Afgifterne går til en pulje, som bliver brugt til at betale erstatning, for skader forårsaget af stormflod. Ved stormfald giver puljen tilskud til gentilplantning af private skove.

Andre lovbestemte afgifter

Statsafgift bliver kun opkrævet på forsikringer for motorkøretøjer. Beløbet er fastsat af staten og varierer fra forsikringstype til forsikringstype.

Skadeforsikringsafgift

SKAT har pr. 1. januar 2013 indført en ny skadeforsikringsafgift, som udgør 1,1% af forsikringspræmien. Afgiften skal lægges til præmien, hvis forsikringens startdato er efter 1. januar 2013.

Stempelafgiften udgår således pr. 31.12.2012

Gebyrer

Vores udgifter ved opkrævning af forsikringen afhænger af, om du betaler med girokort, eller om din forsikring er tilmeldt Betalingsservice.

  • Girokort 30 kr.
  • Betalingsservice 7 kr.

Hvis opkrævningen ikke bliver betalt til tiden, sender vi et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev opkræver vi et gebyr på 100 kroner til dækning af de ekstra administrationsomkostninger.

Gebyr ved opsigelse med kort varsel

Hvis du vælger at benytte dig af kort opsigelse, vil det koste dig et gebyr. Gebyret varierer alt efter, hvilken forsikring det er, og hvor længe forsikringen har været i kraft. Gebyrerne afspejler de omkostninger vi har ved salg og etablering af dine forsikringer.

Når du har haft forsikringen mere end et år

Gebyret for kort opsigelse af forsikringer, som har været i kraft mere end et år, er 73 kroner pr. forsikring (basisår 2023).

Når du har haft forsikringen i mindre end et år

Gebyret for kort opsigelse af forsikringer, som har været i kraft i mindre end et år, er 722 kroner pr. forsikring (basisår 2023) 

Alle gebyrer for kort opsigelse indeksreguleres en gang om året den 1. januar.

Bornholms Brandforsikring er medlem af Garantifonden for Skadeforsikringsselskaber.

Fra 2019 bliver du opkrævet et bidrag på 40 kr. om året for hver af disse forsikringer, du har: hus-, indbo-, bil-, stor knallert (45) og motorcykelforsikring. Det er os som forsikringsselskab, der opkræver bidraget. Vi betaler det videre til Garantifonden for skadesforsikrings-selskaber, som sikrer forbrugere, hvis deres forsikringsselskab går konkurs. 

Vi opkræver bidraget, første gang du betaler i løbet af et kalenderår.

Se mere på Garantifondens hjemmeside