Retningslinjer for støtte via Bornholms Brand 

Bornholms Brand støtter generelt tiltag, der bidrager til at udvikle Bornholm. Vi er en del af Bornholm og det er vigtigt for os, at bidrage til øens fortsatte udvikling.

Bornholms Brand støtter, i overensstemmelse med selskabets vedtægter, formål til gavn for det bornholmske erhvervsliv, for Bornholm generelt og for selskabets medlemmer.

Det betyder, at vi blandt andet støtter projekter, der bidrager til at skabe arbejdspladser, som udvikler Bornholm og som i det hele taget er med til at gøre øen til et attraktivt sted at bo og leve.

Der er derudover ikke specifikke krav til ansøgningernes formål, men som udgangspunkt gives ikke støtte til:
- Fundraising
- Administration og projektledelse, herunder honorering og lønudgifter 
- Politiske formål
- Driftsrettede formål
- Konkurrenceforvridende virksomhed

Ansøgninger om støtte generelt behandles af bestyrelsen for Bornholms Brand A.m.b.a.

Ansøgninger, der alene har karakter af sponsoraftaler som led i markedsføring, behandles i forsikringsselskabets markedsføringsudvalg.

 

Samtykkeerklæring

For behandling af de data du har fremsendt i forbindelse med din ansøgning om støtte, bedes du give samtykke til, at Bornholms Brandforsikring A/S og Bornholms Brand A.m.b.a. (herefter benævnt Bornholms Brand koncernen) kan anvende disse data i behandling af ansøgningen.

Bornholms Brand koncernen kan dele oplysningerne internt og når det findes relevant, dele ansøgningen og indeholdte persondata, med eksterne rådgivere, underdatabehandlere og offentlige myndigheder.

Jeg er bekendt med, at Bornholms Brand koncernen opbevarer oplysningerne i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når persondataene ikke længere er nødvendige for koncernen.

Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

Ansøgninger der ikke imødekommes, slettes som udgangspunkt efter 6 måneder, hvorimod ansøgninger der imødekommes, opbevares i maksimalt løbende år + 5 år efter endt behandling.

Jeg har ret til:

  • at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af personoplysninger. Jeg er bekendt med, at sletning af oplysninger i verserende ansøgning vil medføre, at ansøgningen afvises.
  • at modtage de personoplysninger, jeg har afgivet. Dette i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Sådan ansøger du 

For at søge om støtte, skal du udfylde formularen herunder, samt give dit samtykke til, at vi må behandle dine data i den forbindelse

Info om ansøger


Vedhæft ansøgningen