Køle- og dybfrostforsikring

Dækker varer, der opbevares i elektriske fryse- og køleanlæg samt i industrielle fryse- og kølerum.

Dækninger

Køle- og dybfrostforsikringen dækker

  • Dækker ved temperaturændringer, som direkte står i forbindelse med pludselig opstået fejl i kølemaskineriet
  • Dækker ved strømafbrydelse
  • Dækker ved anden pludselig uforudset hændelse
  • Dækker skader som følge af udstrømmende kølemedium.

Sådan fungerer forsikringen

Forsikringen omfatter varer, der opbevares i elektriske fryse- og køleanlæg samt i industrielle fryse- og kølerum.

Vilkår

Køle- og dybfrostforsikringen er et tilvalg til Erhvervsløsøreforsikringen. 

Her finder du de nyeste vilkår for forsikringen. Alle øvrige vilkår er på siden Find dine vilkår

Vil du vide, hvilke vilkår der gælder for dig? På policen finder du dit vilkårsnummer. Du finder hurtigt din police ved at logge på Mine sider

 Vilkår for Erhvervsløsøre

 Faktaark Erhvervsløsøre

 Fællesvilkår Erhverv

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til priser, dækninger eller andet.
Ring til os på 5693 0000 eller send os en mail info@bornbrand.dk