Løsøreforsikring

Dækker dit varelager, inventar, maskiner m.v

  • Valgfri generel selvrisiko ned til 0 kr.
  • Vi erstatter i mange tilfælde til nyværdi

Bestil tilbud

Dækninger

Det dækker vores forsikring

  • Brand, lynnedslag og eksplosion.
  • Indbrudstyveri, ran og røveri.
  • Skade forårsaget ved udstrømning af vand, olie eller kølevæske, storm herunder skypumper, snetryk, væltende eller nedstyrtende ting.

Tilvalg: Gør din dækning endnu bedre

  • Driftstab
  • El-skadedækning: Dækker kortslutning, overspænding og induktions skader på elektriske og elektroniske apparater, komponenter og ledninger, der hører til virksomhedens drift.
  • Anden pludselig skade
  • Hærværk

Kort om forsikringen

En erhvervsløsøreforsikring omfatter virksomhedens varelager, inventar, maskiner m.v.

Vilkår

Her finder du de nyeste vilkår for forsikringen. Alle øvrige vilkår er på siden Find dine vilkår.

Vil du vide, hvilke vilkår der gælder for dig? På policen finder du dit vilkårsnummer. Du finder hurtigt din police ved at logge på Mine sider

 Vilkår for Erhvervsløsøre

 Faktaark Erhvervsløsøre

 Fællesvilkår Erhverv

 

Mere om forsikringen

Forsikringen dækker det tab, der kan opstå som følge af nedgang i omsætningen efter en skade.

Forsikringen tegnes med dækningsperiode på 6 måneder eller derover.

For at undgå at medarbejderen forlader virksomheden efter en skade, kan driftstabsforsikringen udvides til helt eller delvist at dække lønudgifter til medarbejderen i dækningsperioden.

Såfremt en leverandør eller en aftager kommer ud for en skade, kan forsikringen udvides således at den dækker en omsætningsnedgang i den sikrede virksomhed.

Dækker brand, lynnedslag samt beskadigelse på genstande ved eksplosion på forsikringsstedet.

Dækker indbrudstyveri på forsikringsstedet, ran og røveri. Vi dækker også med op til 15% af forsikringssummen, hvis du opbevarer eller medbringer genstande uden for forsikringsstedet.

Dækker genstande i bygningen som følge af udstrømning af væske fra vandrør og andre beholdere over 20 liter, samt vandskader som følge af skybrud, tøbrud eller storm.

Dækker skader som følge af en udefra pludselig kommende og virkende årsag. Årsag og virkning skal således ske samtidig. 

Dækker hærværk på genstande i bygning.

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til priser, dækninger eller andet.
Ring til os på 5693 0000 eller send os en mail info@bornbrand.dk