Kundeklager

Hos Bornholms Brandforsikring A/S vægter vi tilfredse kunder meget højt. Derfor vil vi gerne høre fra dig, hvis du er utilfreds med den service eller sagsbehandling, du har fået hos os.

Tag kontakt til den afdeling eller medarbejder, som har behandlet sagen. Er du efter denne kontakt fortsat utilfreds med behandlingen, kan du rette henvendelse til vores klageansvarlig:

Direktør Morten Holten.

Du kan kontakte den klageansvarlige via mail eller almindelig post.

Mail: moh@bornbrand.dk

Adresse: Tornegade 8, 3700 Rønne

Ankenævnet for Forsikring:

Kan du ikke nå til enighed med Bornholms Brandforsikring A/S, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet behandler klager over privatforsikringer ud fra kriterier, som er nærmere beskrevet på Ankenævnets hjemmeside, klik her.

Klager fra borgere bosat i andre EU-lande:

Er du bosat i et andet EU-land, har du mulighed for at klage via EU-Kommissionens klageportal ODR (Online Dispute Resolution), klik her.