Erhvervs- og produktansvar

 

Denne forsikring dækker de økonomiske konsekvenser, hvis virksomheden bliver pålagt at erstatte en ting eller personskade af fx jeres kunder eller medarbejdere.

 

Reguler din ansvarsforsikring ved at trykke her

Denne forsikring dækker økonomiske konsekvenser, hvis virksomheden bliver pålagt at erstatte en skade af f.eks. kunder eller medarbejdere. Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker som udgangspunkt, hvis:

  • Virksomheden er ansvarlig for skader på personer eller ting, der er sket under udførelse af arbejde for virksomheden.
  • En skadet medarbejder efter erstatningsansvarsloven har krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte, hvilket ikke er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Sådan hjælper vi jer

  • I får erstattet den økonomiske konsekvens, som det kan få, hvis jeres virksomhed bliver pålagt at erstatte en skade.
  • I får juridisk og teknisk bistand i forbindelse med en skade.
  • I får hjælp til at forsvare jeres virksomhed, hvis nogen kræver uberettiget erstatning.
  • I får hjælp til at vurdere og behandle erstatningskrav fra kommuner, hvis en af jeres medarbejdere kommer til skade under arbejdet.

Regulering af forsikring

Bornholms Brandforsikring har gjort det lettere for dig at regulere din erhvervsansvarsforsikring. Nu skal du blot klikke nedenfor og udfylde online formularen

Reguleringsskema

Vilkår

Her finder du de nyeste vilkår for forsikringen. Alle øvrige vilkår er på siden Find dine vilkår.

Vil du vide, hvilke vilkår der gælder for dig? På policen finder du dit vilkårsnummer. Du finder hurtigt din police ved at logge på Mine sider

 Vilkår for Erhvervs- og produktansvar

 Faktaark Erhvervs- og produktansvar

 Fællesvilkår Erhverv

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til priser, dækninger eller andet.
Ring til os på 5693 0000 eller send os en mail info@bornbrand.dk