Nedlagt landbrug

Bor du på en landejendom, men har du ikke en egentlig landbrugsproduktion? Så har vi en forsikring, der dækker lidt mere end en almindelig forsikring – bl.a., hvis du har en traktor.

Bygningsforsikring

Bygningsforsikringen dækker

 • Brand, kortslutning, eksplosion og tilsodning
 • Dit erstatningsansvar over for andre som husejer, for eksempel hvis du ikke har ryddet sne og en person falder og pådrager sig en skade til følge
 • Skader efter storm, skybrud og lynnedslag
 • Glas og sanitet. Hvis ting som din glaskeramiske kogeplade, din håndvask, dit toilet bliver ubrugeligt på grund af brud
 • Retshjælp: Dækker advokatudgifter m.m., hvis du bliver sagsøgt eller sagsøger andre

Tilvalg: Endnu bedre dækning

 • Insekter og svamp: Dækker skader på træværket.
 • Råd: Dækker skader på træværket
 • Skjulte rør og kabler: Dækker skjulte rør og kabler i og under huset
 • Stikledninger: Dækker udvendige elledninger og vand- og afløbsinstallationer
 • Udvidet dækning: Dækker skader fra vand, der siver og, skader forvoldt af dyr, der gnaver, f.eks. rotter eller mus.

Bygningsforsikringen dækker ikke

 • Stormflod og oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb
 • Skader, som er forvoldt af husdyr – hverken dine egne eller andres

Indboforsikring

Indboforsikringen dækker

 • Dine ting ved brand, kortslutning, indbrud, tyveri, storm, vandskader og meget andet
 • Cykler, der bliver stjålet eller udsat for hærværk
 • Sundhedshjælp
 • Psykologisk krisehjælp
 • Identitetstyveri
 • Dit erstatningsansvar for andre personer og andres ting
 • Retshjælp

Tilvalg: Endnu bedre dækning på indboforsikring

 • Plusdækning: Dækker dine ting ved pludselige skader
 • Elektronikforsikring: Gør individuelle elektronikforsikringer overflødige
 • Udvidet cykeldækning: Dækker næsten alle skader på din cykel

Indboforsikringen dækker ikke

 • Glemte, tabte eller mistede ting
 • Penge, smykker og lignende, hvis dit hjem ikke er låst
 • Svide- og glødeskader
 • Dit ansvar, mens du gør nogen en tjeneste

Udboforsikring

Udboforsikringen dækker

 • Brand, kortslutning, eksplosion og tilsodning
 • El-skade: Skader på maskiner og apparater som følge af kortslutning, induktion, overspænding el.
 • Tyveri og hærværk
 • Udstrømning af væsker
 • Storm og oversvømmelse

Udboforsikringen omfatter f.eks.

 • Selvkørende uindregistrerede landbrugsmaskiner
 • Andre landbrugsmaskiner, redskaber og værktøj, der benyttes til drift og vedligeholdelse af hobbylandbrug
 • Dyr: F.eks. heste, kvæg, svin, fjerkræ eller andet på hobbybasis
 • Avl og produkter

Landboansvarsforsikring

Landboansvarsforsikringen dækker

 • Ansvarsforsikringen omfatter det erstatningsansvar, som sikrede pådrager sig for skade på person eller ting i forbindelse med driften af hobbylandbrug.

Landboansvarsforsikringen dækker ikke

 • Dit erstatningsansvar for skader, der sker, mens du gør nogen en tjeneste
 • Dit erstatningsansvar, hvis du laver skade på nogen eller noget med vilje

Vilkår

Her finder du de nyeste vilkår for forsikringen. Alle øvrige vilkår er på siden Find dine vilkår.

Vil du vide, hvilke vilkår der gælder for dig? På policen finder du dit vilkårsnummer. Du finder hurtigt din police ved at logge på Mine sider

07-1 Familie- og Landboforsikringsvilkår

03-1 Landbo bygningsforsikringsvilkår

Dec 1992 Vilkår for Landbrug

 Nyttig information

Mere om forsikringen

Tilvalget dækker, hvis der sker skade på husets træværk – også døre, vinduer og facadepartier af træ – pga. insekt eller svamp. Hvis du får en skade, betaler vi for enten at få træet afstivet eller udskiftet.

Tilvalget dækker, hvis der sker skade på husets træværk – også døre, vinduer og facadepartier af træ – pga. råd. Hvis du får en skade, betaler vi for enten at få træet afstivet eller udskiftet.

Skjulte rør og kabler dækker:

 • Utætte rørinstallationer i og under huset
 • Utætte slanger bag indbyggede hårde hvidevarer
 • Funktionsfejl i el-kabler til rumopvarmning
 • Udgifter til fejlfinding (forudsat, at det på forhånd er godkendt af os)

Skjult betyder, at der ikke er direkte adgang til installationerne. Det kan fx være vand-, varme- eller afløbsrør, som er støbt i gulve, vægge osv. Installationer, der kun er dækket af isolering, er ikke skjulte.

Tilvalget stikledninger dækker, hvis husets udvendige strømledninger eller vand- og afløbsinstallationer ikke fungerer – fx pga. forskudte samlinger eller rødder. Et eksempel kunne være, at der sker et brud på et kloakrør, som betyder, at fliserne på din terrasse skal brydes op. Her dækker vi både udgifterne til at skifte kloakrøret og til at lægge fliserne på ny.

Vælg udvidet dækning, hvis du vil være endnu bedre dækket mod skader fx i tilfælde af:

 • Vand, der siver eller drypper fra synlige rør fx fra vaskemaskinen eller en gammel radiator
 • Fygesne, der trænger ind i huset, hvor loftet ikke er umiddelbart tilgængeligt pga. bygningskonstruktion.
 • Skader på bygningen efter rotter, mus, mår og flagermus
 • Ekstraomkostninger ved tab af vand eller olie, efter en dækket rørskade.
 • Kosmetiske forskelle på fliser, klinker eller sanitet, f.eks. efter en dækket skade på badeværelset (50% dækning)

Der er nogle få hustyper, som vi ikke kan tilbyde udvidet dækning.

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til priser, dækninger eller andet.
Ring til os på 5693 0000 eller send os en mail info@bornbrand.dk