Bornholms Brand A.m.b.a

Hvad er Bornholms Brand A.m.b.a

Bornholms Brand A.m.b.a. er en Forsikringsholdingvirksomhed, som er moderselskab for forsikringsvirksomheden Bornholms Brandforsikring A/S.

Primær opgave

Moderselskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring A/S og sekundært at foretage investeringer mv. til gavn for det bornholmske erhvervsliv. Desuden har moderselskabet foretaget investeringer i ejendomme og værdipapirer.

Ejerandel

Moderselskabets ejerandel i Bornholms Brandforsikring A/S udgør 73 %. De resterende 27 % ejes af Topdanmark.

Om selskabet

Stiftet i år 1855.

Ejer 73% af Bornholms Brandforsikring A/S

Primær opgave, at ejer aktie i Bornholms Brandforsikring A/S

Sekundær opgave, foretage investeringer til gavn for det bornholmske erhvervsliv.