Husforsikring

Dækker dit hus og dit ansvar som husejer. Vi erstatter ofte til nyværdi og tilbyder valgfri generel selvrisiko ned til 0 kr. - dog ikke ved skjulte rør, stikledninger og udvidet dækning.

Beregn din pris

Dækninger

Husforsikringen dækker

 • Brand, kortslutning, eksplosion og tilsodning
 • Dit erstatningsansvar over for andre som husejer, for eksempel hvis du ikke har ryddet sne og en person falder og pådrager sig en skade til følge
 • Skader efter storm, skybrud og lynnedslag
 • Glas og sanitet. Hvis ting som din glaskeramiske kogeplade, din håndvask, dit toilet bliver ubrugeligt på grund af brud
 • Retshjælp: Dækker advokatudgifter m.m., hvis du bliver sagsøgt eller sagsøger andre

Tilvalg: Endnu bedre dækning

 • Insekter og svamp: Dækker skader på træværket.
 • Råd: Dækker skader på træværket
 • Skjulte rør og kabler: Dækker skjulte rør og kabler i og under huset
 • Stikledninger: Dækker udvendige elledninger og vand- og afløbsinstallationer
 • Udvidet dækning: Dækker skader fra vand, der siver og, skader forvoldt af dyr, der gnaver, f.eks. rotter, mus eller mår

Husforsikringen dækker ikke

 • Stormflod og oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb
 • Skader, som er forvoldt af husdyr – hverken dine egne eller andres

Få rabat på din husforsikring

 • Hvis ejer eller medejer er fyldt 50 år.
 • Hvis din primære varmekilde er el.
 • Hvis du har installeret vandsikring.

Vilkår

Her finder du de nyeste vilkår for forsikringen. Alle øvrige vilkår er på siden Find dine vilkår.

Vil du vide, hvilke vilkår der gælder for dig? På policen finder du dit vilkårsnummer. Du finder hurtigt din police ved at logge på Mine sider

01-4 Vilkår for Hus

 01-5 Vilkår for Hus

 Faktaark Hus

Nyttig information

Gode råd til husejeren

Som husejer er der altid nok at se til. Du kan finde inspiration og konkrete råd til hvad du selv kan gøre for at undgå en række kedelige skader i vores gode råd:

Undgå skybrudsskader

 

Mere om forsikringen

Tilvalget dækker, hvis der sker skade på husets træværk – også døre, vinduer og facadepartier af træ – pga. insekt eller svamp. Hvis du får en skade, betaler vi for enten at få træet afstivet eller udskiftet.

Tilvalget dækker, hvis der sker skade på husets træværk – også døre, vinduer og facadepartier af træ – pga. råd. Hvis du får en skade, betaler vi for enten at få træet afstivet eller udskiftet.

Skjulte rør og kabler dækker:

 • Utætte rørinstallationer i og under huset
 • Utætte slanger bag indbyggede hårde hvidevarer
 • Funktionsfejl i el-kabler til rumopvarmning
 • Udgifter til fejlfinding (forudsat, at det på forhånd er godkendt af os)

Skjult betyder, at der ikke er direkte adgang til installationerne. Det kan fx være vand-, varme- eller afløbsrør, som er støbt i gulve, vægge osv. Installationer, der kun er dækket af isolering, er ikke skjulte.

Tilvalget stikledninger dækker, hvis husets udvendige strømledninger eller vand- og afløbsinstallationer ikke fungerer – fx pga. forskudte samlinger eller rødder. Et eksempel kunne være, at der sker et brud på et kloakrør, som betyder, at fliserne på din terrasse skal brydes op. Her dækker vi både udgifterne til at skifte kloakrøret og til at lægge fliserne på ny.

Vælg udvidet dækning, hvis du vil være endnu bedre dækket mod skader fx i tilfælde af:

 • Vand, der siver eller drypper fra synlige rør fx fra vaskemaskinen eller en gammel radiator
 • Fygesne, der trænger ind i huset, hvor loftet ikke er umiddelbart tilgængeligt pga. bygningskonstruktion.
 • Skader på bygningen efter rotter, mus, mår og flagermus
 • Ekstraomkostninger ved tab af vand eller olie, efter en dækket rørskade.
 • Kosmetiske forskelle på fliser, klinker eller sanitet, f.eks. efter en dækket skade på badeværelset (50% dækning)

Der er nogle få hustyper, som vi ikke kan tilbyde udvidet dækning.

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til priser, dækninger eller andet.
Ring til os på 5693 0000 eller send os en mail info@bornbrand.dk