Finanstilsynet

Finanstilsynet var på inspektion i Bornholms Brandforsikring A/S i februar 2015 

 

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, governance og retningslinjer, outsourcing, reassurance, hensættelser og de registrerede aktiver, koncerninterne transaktioner, det individuelle solvensbehov og kapitalplan.

Finanstilsynets gennemgang gav ikke anledning til bemærkninger.

Du kan læse hele redegørelsen her