Finanstilsynet

Finanstilsynet var i februar 2015 på inspektion i Bornholms Brandforsikring A/S

 

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, governance og retningslinjer, outsourcing, reassurance, hensættelser og de registrerede aktiver, koncerninterne transaktioner, det individuelle solvensbehov og kapitalplan.

Finanstilsynets gennemgang gav ikke anledning til bemærkninger.

Du kan læse hele redegørelsen her