Strategi

 

Formål

Vi vil sikre, at den brede del af de bornholmske husstande og virksomheder har en selvstændig, lokalt forankret forsikringsleverandør, som både i service, pris og kvalitet matcher bornholmernes behov for skadesforsikringer.

 

Mål

Vi vil fortsætte og udbygge vor position som bornholmernes foretrukne leverandør af forsikringsydelser inden for de områder, som vi vælger at ville forsikre.

 

Strategi

Vi vil vækste på lønsomme kunder og segmenter. Væksten skal ske gennem fastholdelse af bestående kunder samt tiltrækning af nye kunder.

Vor lokale kundebetjening skal være tilgængelig, effektiv og kompetent.

Vore forsikringsprodukter skal være konkurrencedygtige på både vilkår og pris.