Erhvervsbygning

Dækker din bygning og dit ansvar som husejer

 • Valgfri generel selvrisiko ned til 0 kr. - undtagen ved el-skade, påkørselsskader, skjulte rør og stikledninger
 • Vi erstatter i mange tilfælde til nyværdi

Bestil tilbud

Dækninger

Det dækker vores forsikring

 • Brand, lynnedslag og eksplosion.
 • Skader efter storm, skybrud, snetryk, indbrudstyveri, udstrømning af vand, olie og kølervæske, frostsprængning af røranlæg, påkørsel, nedstyrtning og væltning.
 • Ansvar: Dækker hvis I bliver erstatningsansvarlige over for andre i forbindelse med jeres ansvar som hus- og grundejere.

Tilvalg: Gør din dækning endnu bedre

 • Glas og kumme: Dækker brud på bygningsglas og inventarglas. Derudover kan der tegnes en kummeforsikring, der omfatter WC-kummer og håndvaske.
 • El-skadedækning: Dækker skader på de forsikrede ting som følge af kortslutning, overspænding og induktion.
 • Svamp og insekt: Dækker skade ved angreb af træ- eller murødelæggende svampe og insekter.
 • Rørskadedækning: Dækker skade ved brud på rør samt følgeskade.
 • Restværdiforsikring: Såfremt en bygning er beskadiget med mindst 50%, muliggør forsikringen nedrivning af resterne og erstatningen opgøres, som om hele bygningen var ødelagt.
 • Skilteforsikring: Dækker brud på skilte, som er monteret på deres blivende plads.

Kort om forsikringen

Forsikringen omfatter alle bygninger på forsikringsstedet. Udover bygningerne omfatter forsikringen også faste elinstallationer og fast bygningstilbehør af sædvanlig men ikke erhvervsmæssig karakter.

Vilkår

Her finder du de nyeste vilkår for forsikringen. Alle øvrige vilkår er på siden Find dine vilkår.

Vil du vide, hvilke vilkår der gælder for dig? På policen finder du dit vilkårsnummer. Du finder hurtigt din police ved at logge på Mine sider

 Vilkår for Erhvervsbygning

 Faktaark Erhvervsbygning

 Fællesvilkår Erhverv

Mere om forsikringen

Forsikringen dækker alle skader på det forsikrede, der opstår på grund af brand, lynnedslag og eksplosion.

Såfremt en bygning er beskadiget med mindst 50%, muliggør forsikringen nedrivning af resterne og erstatningen opgøres, som om hele bygningen var ødelagt.

Forsikringen dækker skader på de forsikrede ting som følge af kortslutning, overspænding og induktion.

Forsikringen dækker alle skader på det forsikrede, der opstår på grund af storm, indbrudstyveri, skybrud, udstrømning af vand, olie og kølervæske, frostsprængning af røranlæg, snetryk, påkørsel eller nedstyrtning og væltning. Forsikringen dækker også skader på grund af udsivning af vand og olie fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer.

Forsikringen dækker brud på bygningsglas og inventarglas. Derudover kan der tegnes en
kummeforsikring, der omfatter WC-kummer og håndvaske. Forsikringen dækker ikke almindelig slitage.

Forsikringen dækker skade ved angreb af træ- eller murødelæggende svampe og insekter.

Forsikringen dækker skade ved brud på rør samt følgeskade. Vi dækker også reparation af stikledninger udenfor bygningen.

Forsikringen dækker brud på skilte, som er monteret på deres blivende plads.

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til priser, dækninger eller andet.
Ring til os på 5693 0000 eller send os en mail info@bornbrand.dk