Skadedyrsforsikring

Rotter og mus har fået særdeles gode leve- og yngleforhold – også på Bornholm.
Skadedyr kan på kort tid udrette betydelige skader med store økonomiske tab til følge.
Vores skadedyrsforsikring dækker dig, hvor de almindelige forsikringer normalt ikke dækker.

Det dækker forsikringen

  • Driftstab
  • Skader på forsikret løsøre
  • Udgifter i forbindelse med destruktion, fjernelse og rengøring

Forsikringen dækker ikke

  • Andre skadedyr end rotter, mus og møl
  • Ting udenfor bygningen

Kort om forsikringen

Skadedyrsforsikringen er et tilvalg til Erhvervsløsøreforsikringen.

For at kunne tegne forsikringen skal forsikringstager have abonnement hos et autoriseret skadedyrsbekæmpelsesfirma, indeholdende en forebyggende sikring mod det pågældende skadedyr samt mindst 4 årlige inspektioner eller bygningsgennemgang, som skal kunne dokumenteres.

Læs mere om forsikringen

Rottebesøg gav kæmpe udgifter og tabt indtjening

Da Restaurant Svaneke Bryghus fandt rotter på fjernlageret, valgte de at lukke restauranten helt ned, mens de fik styr på skadedyrene. 

Læs hele historien