Jens Borup, dirketør for Svaneke Bryghus, tog hurtigt affære, da der blev spottet rotter i virksomhedens bygninger.

Rottebesøg gav kæmpe udgifter og tabt indtjening

Da Restaurant Svaneke Bryghus fandt rotter på fjernlageret, valgte de at lukke restauranten helt ned, mens de fik styr på skadedyrene. Rotteproblemet blev en kæmpe udskrivning for virksomheden, der mistede mere end to ugers indtjening og måtte tage hårde metoder i brug, for at eliminere skadedyrene.

Jens Borup peger om bag restauranten hen mod fjernlageret.

Det var nemlig dér, Restaurant Svaneke Bryghus ved juletid sidste år, opdagede de første tegn på rotter. 

De konsulterede med det samme deres skadedyrsbekæmper, der hurtigt hjalp dem af med rotten.

Men allerede et par måneder efter, var den gal igen, og der viste sig flere rotter på lagerets loft, end først antaget.

Selv om rotterne blev fundet langt fra produktion, køkken og restaurant, valgte direktør for Svaneke Bryghus, Jens Borup, at lukke restauranten ned i 16 dage, for at få styr på rotteproblemet.

Skrækscenariet for ham var, hvis gæster skulle opleve en rotte pilende hen ad gulvet i restauranten, midt i den lækre brunch.

 

Godt samarbejde med kommunen

I et tæt og godt samarbejde med kommunens rottebekæmpere, fik Restaurant Svaneke Bryghus fjernet alle rotterne i virksomhedens bygninger samt de rotter, der i mellemtiden var blevet opdaget i stort antal i kloakkerne i Svanekes gader i nærheden.

Efter at rotterne var blevet udryddet, kom kommunens folk flere gange forbi Restaurant Svaneke Bryghus med deres rottehunde, for at sikre, at rotterne var helt ude af virksomhedens bygninger.

Restaurant Svaneke Bryghus har efterfølgende iværksat en række forebyggende tiltag, der skal holde rotterne fra døren og Bryghuset får jævnligt besøg af en skadedyrsbekæmper, der sikrer, at virksomhedens bygninger fortsat er fri for rotter.

Restaurant Svaneke Bryghus har i dag tegnet en skadedyrsforsikring hos Bornholms Brandforsikring.

Skadedyrsforsikringen dækker bl.a.:

Skader på forsikret løsøre

Udgifter i forbindelse med destruktion, fjernelse og rengøring

Driftstab

Læs mere om skadedyrsforsikringen