Oversigt over vilkår

Her kan du finde de vilkår, der gælder for dine forsikringer.

Nogle forsikringer har flere forskellige vilkår, og så skal du kende dit vilkårsnummer, som du finder på din police.

Hvis du ikke har din police ved hånden, kan du logge ind via "Mine sider", og finde den her.

Nyttig information

Privat vilkår

Motorkøretøjer

Landbo

Erhverv