Gør dit sommerhus klart til sæsonen

Forebyg eventuelle skader efter vinteren

Efter vinterens blæsevejr, kulde og sne er det vigtigt, at du kontrollerer dit sommerhus. Uopvarmede og ubeboede huse er mere udsatte for skader, som kan forværres, hvis de ikke opdages og udbedres i tide.

Sommerhuse, især dem tæt på havet, er særligt udsatte for skader forårsaget af vind, salt og fugt. Derfor kræver deres facader og tag hyppigere vedligeholdelse end for helårshuse.

Nedenfor kan du læse, hvad du særligt skal være opmærksom på.

 

Udvendig gennemgang

Ydermur:

Træ er ofte det foretrukne materiale til facaden på sommerhuse, men det er også mere modtageligt over for fugt end mursten. Rådskader kan opstå, hvis træet ikke får mulighed for at optørre efter perioder med vådt vejr. Regelmæssig vedligeholdelse og udskiftning af ødelagte og nedbrudte bygningsdele er nøglen til lang levetid for dit sommerhus.

 

Tag:

Sommerhustage består typisk af materialer som metal, fibercement (eternit), tagpap eller strå.

Kontrollér taget grundigt for utætheder og løse bygningsdele, især ved samlinger som skotrender og omkring skorstene.

 

Sokkel og terræn:

Gennemgå soklen for revner, især ved tagnedløb og brønde, hvor der kan forekomme fugtproblemer. Hold ventilationsriste i soklen fri for forhindringer som blade, spindelvæv mv. for at sikre ordentlig ventilation under huset.

 

Vinduer og døre:

Undersøg vinduer og døre nøje, især rammer, bundstykker og tætningslister, der kræver vedligeholdelse eller udskiftning.

 

Indvendig gennemgang

 

Indefra:

Vådt eller fugtigt træ kan være tegn på utætheder i bygningen. Er der mørke aftegninger, kan det være tegn på fugt, råd eller svamp i trækonstruktionen. Det er vigtigt, at fugtskader udbedres hurtigst muligt, så de ikke breder sig.

 

Elinstallationer: 

Kontrollér om dine elinstallationer er blevet udsat for fugt eller skadedyr i løbet af vinteren. Vi anbefaler at du kontakter en autoriseret elektriker, hvis du er i tvivl om eventuelle skader.

På husets HFI/HPFI-relæ kan du trykke på en test-knap, hvor du kan teste om relæet slår fra ved kortslutning eller overbelastning.

 

Afløb og vandrør:

Efter en kold vinter er det vigtigt at kontrollere vandrørene for frostsprængninger, især hvis vandrørene ligger tæt på ydermuren. Se efter synlige skader inden du åbner for vandet. Hold øje med vandmåleren, som gerne skal stå stille når der ikke er noget forbrug. En vandmåler som ”løber” uden at der er forbrug, er tegn på en utæthed. Kontakt en autoriseret vvs'er ved tegn på lækager.

 

Badeværelse:

Misfarvninger og skjolder på badeværelset kan være tegn på fugtproblemer og dårlig ventilation. Kontrollér fliser og fuger for revner, der kan føre til vandskader på den bagvedliggende konstruktion. 

 

Når du har kontrolleret sommerhuset, er det en god ide med en god udluftning og hovedrengøring. Så er sommerhuset frisket op og klar til sæsonen.

 

Kilde: Bolius

 

Opdager du en skade på dit sommerhus, så anmeld skaden på Mine sider . Du er også altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på 5693 00 00.

 

 

Skadedyr

I dit sommerhus kan du opleve flere problemer med dyr og skadedyr end i din helårsbolig.

Det er klogt at inspicere tag og tagudhæng for hvepseboer og være opmærksom på myrer, selvom de sjældent forårsager skader.

Mus er almindelige i sommerhusområder og kan ødelægge elinstallationer, så sørg for tætsluttende døre og vinduer samt forsegle sprækker.