Sikkerhed når du bygger om

Mange er i gang med byggeprojekter på og omkring huset.

Skal du til at bygge nyt, bygge til eller bygge om, er det vores anbefaling, at du etablerer en entrepriseforsikring.

Når dine almindelige forsikringer ikke dækker, sikrer entrepriseforsikringen dig økonomisk mod mange af de skader, der kan opstå i forbindelse med et byggeri hjemme hos dig.

Mange er i gang med længe ventede byggeprojekter på og omkring huset.

Skal du i gang med at bygge nyt, bygge til eller bygge om, er det vores anbefaling, at du etablerer en entrepriseforsikring.

 

Almindelige forsikringer dækker ikke 

Dine almindelige forsikringer dækker normalt ikke skader i forbindelse med et byggeri.

Hvis du har professionelle håndværkere til at hjælpe dig med byggeriet, kan du ikke være sikker på, at deres forsikring dækker dig, hvis der sker skader.

Michael Hammer, cheftaksator hos Bornholms Brandforsikring, fortæller: ”Jeg kommer ofte ud og ser byggerier, hvor det er gået galt. Det kan være regnvand, som trænger ind i forbindelse med tagrenovering eller en gavl, der er væltet. Her ville en entrepriseforsikring have sparet vedkommende for et kæmpe beløb, som de nu skal dække af egen lomme.”

 

Store økonomiske konsekvenser

Som tidligere tømrer, bygningskonstruktør og byggesagkyndig, ved Michael Hammer, hvor vigtigt det er at sikre sig korrekt i forbindelse med byggeprojekter:

”Moderne byggeri er blevet meget mere sikkert end tidligere; men der er stadig mange bygningsarbejder, som giver nærliggende risiko for potentielle skader, ikke kun på bygherres egen bygning, men også på naboens,” fortæller han.

Han fortsætter:

”De økonomiske konsekvenser af en skade i forbindelse med et byggeri kan være store, og en skade vil under alle omstændigheder medføre en overskridelse af tidsplanen. Derfor er det for alle parter altid mest tjenligt at arbejde mod at undgå skaderne.” 

En entrepriseforsikring består af flere dele, som bliver sat sammen, så den dækker dit præcise behov.

 

Kontakt en af vores assurandører, hvis du vil høre mere om forsikringen

Læs mere om entrepriseforsikringen

 

Gode råd fra skadekonsulenten

Vi har samlet en række gode råd fra vores cheftaksator Michael Hammer, der ofte er ude for at besigtige og opgøre skader i forbindelse med private byggerier.

 

Brug altid en professionel byggerådgiver
Især i forbindelse med arbejde, som griber ind i bygningens stabilitet og bærende konstruktioner, er det vigtigt at bruge en professionel byggerådgiver.

Entrepriseforsikringen undtager nemlig skader, som skyldes mangelfuld udførelse af projektering, beregning og konstruktion.

 

Brug altid en håndværker, der er gearet til opgaven 
Brug altid en god håndværker, som er gearet til udførsel af den aktuelle arbejdsopgave. 

Forsikringen dækker nemlig ikke tab eller skade, der skyldes mangelfuldt udført arbejde, herunder mangelfuld afstivning og afdækning.

 

Tænk over bygninger i nærheden
Overvej om der er risiko for, at det arbejde, der skal udføres, kan lave skade på omkringliggende bygninger, bygningsdele, terræn m.m. 

En 7 meter høj gavl bliver også 7 meter lang, hvis den vælter og VIL lave skade på det, som den rammer. 

Skal man grave større udgravninger i terræn, er det vigtigt at tænke over, om dette kan svække/underminere eksisterende bygninger, som ligger tæt på udgravningen.

 

Skal du grave?
Så husk at indhente ledningsoplysninger, inden der foretages gravearbejde i jorden.