Undgå skybrudsskader

Forebyg skader ved skybrud

Hvis der er varslet skybrud, er der en række ting du selv kan gøre, for at begrænse skaderne - vi bringer en række gode råd til dig her.

Det kan du gøre her og nu:

Luk vinduerne
Forsikringen dækker ikke skader efter vand, der kommer ind gennem åbne vinduer. Derfor skal du først og fremmest lukke samtlige vinduer fra kælder til kvist. Overser du et åbent kælder- eller tagvindue, kan det betyde store skader.

Tjek udendørs afløb og tagrender
Tag en tur rundt om huset, og sørg for, at alle afløbsriste er fri for blade og andet skidt. Tjek, at tagrender er rensede og at tagnedløbene ikke er til stoppet til. Forsikringen dækker ikke skader efter vand, der skyldes tilstoppede tagrender eller kloakker.

Tjek terrasse og fliser
Har du terrasse eller anden flisebelægning op ad huset, så tjek, om du selv kan gøre noget, for at hælpe afledningen af vandet på vej. Fjern for eksempel ting, der forhindrer vandet i at løbe væk eller grav små render, hvis det er muligt.

Tjek kælderen
Tjek om der er ting af værdi, du bør fjerne fra kældergulvet. Fjern det du kan eller klods det op, så det ikke står direkte på kældergulvet. Det kunne for eksempel være vaskemaskine eller tørretumbler.

Har du gulvafløb, kan du overveje at dække dem til med et stykke plastic og en sandsæk og på den måde forsøge at undgå opstigende vand i kælderen. 

Har du toilet i kælderen, kan du forebygge at vand stiger op gennem wc'et, ved at lukke toiletbrættet og lægge en sandsæk eller noget andet tungt på.

Hvis skaden er sket:

Begræns skaderne
Hold godt øje mens skybruddet står på, og vær klar til at reagere, hvis der kommer vand ind. Du skal gøre hvad du kan, for at begrænse skadernes omfang. Hav spande, koste, skovle og klude klar, så du kan begynde at opsamle vand, hvis det kommer ind. Flyt ting, der bliver beskadiget af vandet, til et tørt sted.

Dokumenter skaden
Smid ikke ødelagt eller skadet indbo ud. I mange tilfælde skal vi vurdere og opgøre skaden.
Tag meget gerne billeder af skaden.

OBS
Vær opmærksom, hvis der kommer kloakvand ind i dit hus, det kan være særdeles sundhedsskadeligt. Beskyt dig med handsker, vandtæt tøj og fodtøj.
Læs mere hos Statens Serum Institut.

Du kan få hjælp til at anmelde skaden hos vores kundeservice på telefon 5693 0000 eller du kan logge på mine sider og anmelde skaden elektronisk.

 

 

Inden et skybrud

 • Rens tagrender, nedløb og afløbsriste for visne blade og andet
 • Efterse og rens lyskasser, så der skabes frit afløb
 • Sørg for, at døre og vinduer lukker tæt, især i taget og i kælderen
 • Hav sandsække klar til at lægge foran en evt. kælderdør eller oven på kælderafløb
 • Undgå at opbevare de mest værdifulde ting i kælderen
 • Opbevar tøj og andet i plastkasser, eller andet vandtæt opbevaring
 • Løft inventar, maskiner og hvidevarer fri af gulvet, evt. op på en palle
 • Få efterset evt. vandsikringer i kælderen, tilbageløbsstop eller andet, af autoriseret reparatør – særligt, hvis det er et krav for din forsikringsdækning. Husk, at få dokumentation for eftersynet

Hvis du får en vandskade

 • Tag altid handsker på – kloakvand kan være forurenet
 • Flyt de ting, der står i vand, til et tørt sted.
 • Få vandet væk og få udtørring igangsat, evt. ved at kontakte et skadeservice firma
 • Få overblik over de skadede genstande og bygningsdele, evt. med fotos.
 • Kontakt dit forsikringsselskab og få yderligere hjælp til anmeldelse af skaden

Sådan forebygger du skader 

 • Installer et tilbageløbsstop eller et højvandslukke – kontakt din kloakmester
 • Montér kant rundt om din kældertrappe, så vandet ikke løber ned i kælderen ved oversvømmelse
 • Tjek om belægningen rundt om dit hus kan optimeres med omfangsdræn eller mere drænvenlig belægning