Undgå skybrudsskader

Sådan kan du forebygge skader ved skybrud

Hvis der er varslet skybrud, kan du selv gøre en række ting for at begrænse skaderne. 

Her og nu kan du: 

Lukke vinduerne
Forsikringen dækker ikke skader efter vand, som kommer ind gennem åbne vinduer. Derfor skal du først og fremmest lukke samtlige vinduer fra kælder til kvist. Overser du et åbent kælder- eller tagvindue, kan det betyde store skader.

Rense udendørsafløb og tagrender
Gå en tur rundt om huset og sørg for, at alle afløbsriste er fri for blade og andet skidt. Tjek, at tagrender er rensede, og at tagnedløbene ikke er stoppet til. Forsikringen dækker ikke skader efter vand, som skyldes tilstoppede tagrender eller kloakker.

Tjekke terrasse og fliser
Har du terrasse eller anden flisebelægning op ad huset, så tjek, om du selv kan gøre noget for at hjælpe afledningen af vandet på vej. Fjern for eksempel ting, som forhindrer vandet i at løbe væk, eller grav små render, hvis det er muligt.

Gennemgå kælderen
Tjek, om der er ting af værdi, som du bør fjerne fra kældergulvet. Fjern det, du kan, eller klods det op, så det ikke står direkte på kældergulvet. Det kunne for eksempel være vaskemaskine eller tørretumbler.

Har du gulvafløb, kan du overveje at dække dem til med et stykke plastik og en sandsæk og på den måde forsøge at undgå opstigende vand i kælderen. 

 

 

Hvis skaden er sket, skal du huske at: 

Begrænse skaderne
Hold godt øje, mens skybruddet står på, og vær klar til at reagere, hvis der kommer vand ind. Du skal gøre, hvad du kan for at begrænse skadernes omfang. Hav spande, koste, skovle og klude klar, så du kan begynde at opsamle vand, hvis det kommer ind. Flyt ting, som bliver beskadiget af vandet, til et tørt sted.

Dokumentere skaden
Smid ikke ødelagt eller skadet indbo ud. I mange tilfælde skal vi vurdere og opgøre skaden.
Tag gerne billeder af skaden.

Vigtigt
Vær opmærksom, hvis der kommer kloakvand ind i dit hus, da det kan være særdeles sundhedsskadeligt. Beskyt dig med handsker, vandtæt tøj og fodtøj.
Læs mere hos Statens Serum Institut.

 

Du kan få hjælp til at anmelde skaden hos vores kundeservice på telefon 5693 0000, eller du kan logge på Mine sider og anmelde skaden elektronisk.

 

 

 

Tjekliste

Inden et skybrud kan du:

 • Rense tagrender, nedløb og afløbsriste for visne blade og andet.
 • Efterse og rense lyskasser, så der skabes frit afløb.
 • Tildække ventilationshuller i ydermure og sokler, hvis de er tæt på jorden. 
 • Sørge for, at døre og vinduer lukker tæt, især i taget og i kælderen.
 • Have sandsække klar til at lægge foran en kælderdør eller oven på kælderafløb.
 • Undgå at opbevare de mest værdifulde ting i kælderen.
 • Opbevare tøj og andet i plastkasser eller anden vandtæt opbevaring.
 • Løfte inventar, maskiner og hvidevarer fri af gulvet, fx op på en palle
 • Få efterset vandsikringer i kælderen, tilbageløbsstop eller andet af autoriseret reparatør – særligt, hvis det er et krav for din forsikringsdækning. Husk at få dokumentation for eftersynet.

Du kan også begrænse skader ved at:

 • Installere et tilbageløbsstop eller et højvandslukke – kontakt din kloakmester.
 • Montere kant rundt om din kældertrappe, så vandet ikke løber ned i kælderen ved oversvømmelse.
 • Undersøge muligheden for at få en mere drænvenlig belægning rundt om dit hus. 

Hvis du får en vandskade, skal du:

 • ALTID tage handsker på – kloakvand kan være forurenet.
 • Flytte de ting, som står i vand, til et tørt sted.
 • Få vandet væk og sat gang i udtørring, evt. ved at kontakte et skadeservicefirma.
 • Få overblik over de skadede genstande og bygningsdele, evt. med fotos.
 • Kontakte dit forsikringsselskab og få hjælp til anmeldelse af skaden.