Spørgsmål og svar om familieforsikring

Familieforsikringen dækker din elektronik, hvis du bliver udsat for brand, indbrud, kortslutning mv.

Du kan udvide din indboforsikring med en elektronikdækning, som dækker dig ud over brand, indbrud og kortslutning. Så er du også dækket hvis du f.eks. taber din telefon, computer eller tablet. Elektronikdækningen omfatter også funktionsfejl.

Briller kan både være dækket af din indbo- og din ulykkesforsikring.

Indboforsikringen dækker ved brand, indbrud, tyveri, færdselsuheld mv.

Plusdækning er et tilvalg til indboforsikringen, som dækker pludselige skader, f.eks. hvis du falder og brillerne går i stykker. 

Ansvarsforsikringen dækker, hvis du bliver erstatningsansvarlig for en skade forvoldt på andre eller andres ting.

Man bliver normalt ikke erstatningsansvarlig hvis man er gæst eller er sammen under almindelig privat samvær.

Ansvarsforsikringen er udvidet til at dække gæstebudsskader, dvs. når du forvolder skade mens du er gæst eller sammen med andre, under almindelig privat samvær. Her gælder en selvrisiko, som står på din police.

Der er undtagelser i ansvarsforsikringen, som kan ses i vilkårene