Spørgsmål og svar om ulykkesforsikring

Vi vurderer om din skade kan anerkendes som en ulykke i forsikringsmæssig forstand.

Er vi i tvivl, indhenter vi journaler fra læger og hospitaler, før vi tager stilling til om vi kan anerkende skaden.

Vi kan først vurdere méngraden af din skade, når vi har anerkendt skaden og din tilstand er stabil og varig – typisk efter et år.

Erstatningens størrelse afhænger af, hvilken invaliditetssum du har valgt og hvor alvorligt du er kommet til skade.

Vi tager udgangspunkt i Arbejdsmarkeds Erhvervssikrings vejledende méntabel.

Får du f.eks. 10% varigt mén og har du valgt en invaliditetssum på 1 mio. kr., får du en erstatning på kr. 100.000.

Ulykkesforsikringen dækker også tandskader.

Visse tillægsdækninger omfatter udgifter til briller, behandling hos fysioterapeut og kiropraktor m.m.

Hvis du har tilvalgt vores strakserstatning, dækker ulykkesforsikringen knoglebrud, helt eller delvist overrevet korsbånd, totalt overrevet akillessene eller sideledbånd i knæ.

Tilvalget giver dig et engangsbeløb, som kan ses på din police.

Ulykkesforsikringen dækker direkte følger af et ulykkestilfælde.

Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade.

Sygdom er således ikke omfattet af ulykkesforsikringen.

Ulykkesforsikringen dækker, hvis du får varige mén efter en ulykke, som sker under almindelig sport som fodbold, håndbold, ridning, skiløb mm.

Den kan også dække tandskader.

Dyrker du sport som karate, boksning, bjergbestigning eller motorløb, har du brug for vores 'farlig sport'-tilvalg.