Tilpasset til bornholmere

Vi bor på en ø og har derfor nogle andre behov 

Transitdækning i Sverige

Med en familieforsikring i Bornholms Brandforsikring er du altid dækket for udgifter i tilfælde af sygdom og tilskadekomst, når du rejser gennem Sverige mellem Bornholm og det øvrige Danmark.

Vi dækker din transitrejse gennem Sverige i op til 6 timer og uanset hvad dit formål er. Du er således dækket hvis du skal over til behandling, arbejde, ferie eller besøg, i det øvrige Danmark.

Læs mere her 

Transportudgifter til ledsager

Har du en ulykkesforsikring i Bornholms Brandforsikring så dækker vi dine udgifter hvis du efter en ulykke, akut bliver overført til fx Rigshospitalet.

For mange giver det tryghed at have en ledsager med når man overføres til et andet hospital. Derfor udbetaler vi kr. 5.000 til en ledsager til brug for dækning af udgifter som transport, kost og logi.

Læs mere her

Bornholmervejhjælp

Som tilvalg til din bilforsikring kan du vælge at vores vejhjælp kun skal dække på Bornholm. Dette kan være relevant for dig, hvis din bil hovedsageligt bruges på Bornholm og sjældent kommer udenfor øen. Dermed bliver prisen for vejhjælp billigere end hvis vejhjælpen skal dække hele Danmark og Europa.

Læs mere her

Grøn dækning

Har du en husforsikring i Bornholms Brandforsikring kan du være med til at bidrage til bæredygtigt byggeri.

Forsikringen dækker merudgifter til miljøvenlig genopretning efter en større skade som er dækket af husforsikringen. Ved skader over kr. 500.000 dækker forsikringen merudgifter til miljøcertificerede byggematerialer og -forbedringer, med indtil kr. 150.000.

Læs mere om vores husforsikring her

Lokalplan

Kommunen udarbejder lokalplaner for at bevare det særpræg der kendetegner de bornholmske byer. Der kan således blive stillet krav om, at bygninger føres tilbage til deres oprindelige udseende i forbindelse med større renoveringer.

For at Bornholm fortsat kan være attraktiv, har vi valgt at dække disse merudgifter i forbindelse med en bygningsskade,  på vores husforsikring. 

Læs mere om vores husforsikring her