Pressemeddelelse 20. marts 2018

Bornholms Brand kom styrket ud af 2017

Stor kundevækst og flere penge tilbage til kunderne, i form af præmienedsættelser og flere skader.

Status på forsikringsholdingvirksomheden Bornholms Brand A.m.b.a.
Moderselskabet Bornholms Brand A.m.b.a., som ejes af kunderne i Bornholms Brandforsikring A/S, har i 2017 haft et overskud, som er tilfredsstillende. Resultatet i 2017 blev på 15,3 mio. kr. mod et overskud på 22,0 mio. kr. i 2016.

Moderselskabet Bornholms Brand A.m.b.a. har nu en egenkapital på 263 mio. kr.

Moderselskabet ejer 73% af aktierne i Bornholms Brandforsikring A/S, og Topdanmark ejer 27%. Moderselskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring A/S og sekundært, at foretage investeringer til gavn for erhvervslivet på Bornholm, Bornholm generelt eller formål, der er til gavn for selskabets medlemmer.

Selskabets direktør Morten Holten tilføjer ”Vi er glade for den store lokale opbakning til Bornholms Brand. Det er den opbakning, som gør det muligt at skabe gode resultater og dermed bidrage bredt til udviklingen på Bornholm. Det er en fælles indsats”.

Status på forsikringsvirksomheden Bornholms Brandforsikring A/S
Det går fortsat rigtig godt med at tegne forsikringer på Bornholm. Bornholms Brandforsikring A/S tegner udelukkende skadeforsikringer og kun på Bornholm – indenfor privat og erhvervs segmenterne.

I 2017 er antallet af forsikringer steget med 4,6%. Det er en flot vækst i branchen, og med et stagnerende befolkningstal, med en lille pil ned, vinder selskabets således markedsandele.

”Vi tror på, at kunderne kan se en merværdi i at købe forsikringerne lokalt. At være lokal betyder for os, at vi er tæt på kunderne. Populært sagt, så er vi sjældent mere end 35 minutter væk fra kunderne på Bornholm, og kunderne oplever den personlige og nærværende service, som vi kun kan give, fordi vi er på Bornholm. Og så er det en stor tilfredsstillelse, at vi bidrager til at bevare arbejdspladser på øen,” siger Morten Holten.

Til trods for den store stigning i antallet af forsikringer er omsætningen kun svagt stigende. Det skyldes, at selskabet har nedsat priserne på en lang række forsikringer i 2017. Også det bidrager til at tiltrække og fastholde kunderne lokalt.

Forsikringsselskabet kom ud af året med et resultat på 21,7 mio. kr. efter skat, hvilket ledelsen betegner som meget tilfredsstillende, selvom det er lavere end foregående års resultat på 31,4 mio. kr.

Det er et bevidst tiltag fra selskabets side, og Morten Holten supplerer:

”Det er de lavere priser, som er årsag til det lavere resultat, sammenholdt med at selskabet har fået flere skader i 2017. Stigningen i antal skader skal dog ses i lyset af, at antallet af anmeldte skader i 2016 var helt ekstraordinært lavt, hvorimod antallet i 2017 ligger på niveau med et gennemsnitsår. Det betyder alt andet lige flere penge tilbage til kunderne.”

Selskabet kan samtidig konstatere, at 2017 kun i meget begrænset omfang har budt på vejrrelaterede skader – som storm og skybrud – som andre år har givet millionudgifter.

På de finansielle markeder har der også været medvind, og selskabet kan notere et investeringsafkast, som gav hele 9,5 mio. kr. mod 8,5 mio. kr. i 2016.

Der afholdes generalforsamling på Restaurant Bryghuset i Svaneke 10. april 2018 kl. 19.00.

Se årsrapport og regnskab her

For mere info kontakt: Morten Holten, Direktør, tlf: 5693 0009/ 40828046 mail: moh@bornbrand.dk

Stenslag i Sverige
Gratis adgang til Middelaldercentret
Bornholms Brandforsikring er årets forsikringsselskab
Anerkendelse til lokalt forsikringsselskab
Formand: 2020 var et usædvanligt år, og vi glæder os til at se fremad
Bornholms Brand A.m.b.a. har bevilget støtte for 6 millioner kroner i 2020
Flere kunder og nye produkter gav os et godt år – trods corona
Hvor løber vandet hen, når sneen smelter?
Velkommen til vores nye assurandør
Tak for indsatsen
Julemagasinet 2020
Delegeretvalg til Bornholms Brand A.m.b.a. 2020
Covid19-støtteordning: 27 ansøgere får del i puljen på 1,5 mio. kr.
Tillykke til Mathias Lund
Halvårsregnskab: Fortsat fremgang hos bornholmernes forsikringsselskab
Ansøgningsfrist 1. september: Særlig støtteordning for Bornholms forenings- og kulturliv
Vi er nomineret
Download vores nye app i dag
Formanden kan se tilbage med tilfredshed på 2019
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a.
Godt årsregnskab i 2019: Nu bliver hus- og bilforsikringer billigere
Årsregnskab 2019: Bornholms Brand i fortsat fremgang
Brug for hjælp til at afbestille din rejse?
Coronavirus og din rejseforsikring
Coronavirus: Hvordan skal du forholde dig?
Gudhjem Mølle skal have ny ejer
Sådan sikrer du dig til skiferien
Praktikant Oskar: Jeg vil være aktuar
Dækning i forbindelse med NBCR-terror
Adskillige skader efter søndagens storm
Ny skadechef til Bornholms Brand
Mød os til Hjerternes fest i Nexø
5.000 bornholmere søger hvert år hjælp i Tornegade i Rønne
Vi støtter lokalt: Bornholms Brand Cup 2019
Besøg os på Julemessen 2019
Delegeretvalg til Bornholms Brand A.m.b.a. 2019
Mange påkørsler af dyr: Sådan passer du på dyrene og dig selv
Thomas Cook's konkursbegæring
Fortsat fremgang hos bornholmernes forsikringsselskab
Ny medarbejder i Bornholms Brandforsikrings kundeservice
Ny formand takker kunderne i Bornholms Brand
Bornholms Brand i fortsat fremgang
2,3 mio til 67 lokale initiativer i 2018
Ny salgschef til Bornholms Brand
Delegeret valg til Bornholms Brand A.m.b.a.
Sommerferien kan blive dyr uden en rejseforsikring
Ny assurandør hos Bornholms Brandforsikring
Stort tilskud til udvikling af turismen på Bornholm
Ny bestyrelsesformand for Bornholms Brand A.m.b.a.
Bornholms Brand kom styrket ud af 2017