Pressemeddelelse, 04.09.2020

Halvårsregnskab: Fortsat fremgang hos bornholmernes forsikringsselskab

 

Færre skader, blandt andet på grund af nedlukningen i forbindelse med Corona, har bidraget til et bedre resultat på driften for Bornholms Brandforsikring. Samtidig er der kommet flere nye kunder til. Investeringsafkastet har dog været påvirket af uro på de finansielle markeder. Samlet set er der dog fremgang og tilfredshed med halvårsregnskabet, som netop er godkendt.

 

2020 har indtil videre udviklet sig meget uforudsigeligt. Til gengæld kan Bornholms Brandforsikring A/S – og dermed bornholmerne – glæde sig over, at selskabet indtil nu har klaret sig godt gennem krisen.

Bestyrelsen i Bornholms Brandforsikring har netop afholdt møde, hvor halvårsregnskabet blev godkendt. Generelt er der flere ting at glæde sig over, fortæller selskabets direktør, Morten Holten:

”Vi har afsluttet et halvår, som på mange måder har været ekstraordinært. På grund af Covid-19 har vi afprøvet vores beredskab i forbindelse med nedlukning af kontoret og etablering af hjemmearbejdspladser, som dog har vist sig at fungere på tilfredsstillende vis – ikke mindst takket være en flot indsats og opbakning fra medarbejdere og kunder.”

Morten Holten fortsætter: ”Nedlukningen af øen har sat sit præg i antallet af anmeldte skader, som har betydet et lavere antal skader i april og maj måned, hvilket blandt andet bidrager til, at forsikringsdriften giver et flot overskud. Dog kan vi se et rekordhøjt antal anmeldte sager under afbestillingsforsikringen i forbindelse med rejser, som har bidraget til, at vi isoleret set har tabt penge på rejseforsikringer. Det er dog ikke noget, som kunderne vil mærke i form af højere priser.”

 

Påpasselighed betaler sig for bornholmerne

Ledelsen forventer fortsat stor usikkerhed på de finansielle markeder det næste halve år. Udviklingen her har stor betydning for det samlede resultat. På det driftsmæssige område udvikler forsikringsforretningen sig som forventet med en fortsat nettotilgang af kunder.

Senest har selskabet sat priserne ned på hus- og bilforsikringerne med henholdsvis 6% og 5%, hvilket styrker selskabets konkurrencekraft yderligere.

Direktør Morten Holten forklarer: ”Vi er drevet ud fra ideologierne fra et kundeejet selskab, som betyder, at vi ikke skal have uforholdsmæssigt store over- eller underskud. Derfor justerer vi løbende vores priser, så der er balance i regnskabet. Heldigvis har det medført, at vi over de seneste 5 år har kunnet give ca. 10 mio. kr. tilbage til kunderne i form af varige prisnedsættelser. Det kan lade sig gøre, fordi vi har en sund forretning og kunder, som generelt passer godt på deres ting. Det skal selvfølgelig komme kunderne til gode i form af lavere priser.”

Gennem moderselskabet, Bornholms Brand A.m.b.a., har selskabet både bakket op om projekter og initiativer som normalt og samtidig ydet et ekstraordinært bidrag til store dele af øen.

 

Resultatet for Bornholms Brandforsikring A/S:

Selskabet kan præsentere et halvårsregnskab med en fortsat vækst i præmieindtægterne, som primært skyldes en fortsat tilgang af nye kunder.

Præmieindtægten i årets første 6 måneder er 64,3 mio. kr., mod 60,7 mio. kr. i samme periode i 2019 – svarende til en vækst på 5,9 %. Set i lyset af et lavere aktivitetsniveau henover foråret under Covid-19 er det meget tilfredsstillende.

Erstatningsudgifterne for egen regning udgør 33,6 mio. kr. i årets første 6 måneder mod 35,4 mio. kr. i samme periode i 2019.

Omkostningerne til at drive selskabets drift herunder IT var i første halvår på 13,8 mio. kr. mod 14,4 mio. kr. i samme periode 2019.

Samlet set kom selskabet ud med et forsikringsteknisk resultat på 12,1 mio. kr., mod 6,3 mio. kr. i 2019. Resultatet er meget tilfredsstillende.

Udviklingen på de finansielle markeder under Covid-19 har dog påvirket afkastet på selskabets investeringer, som har givet et tab på 2,2 mio. kr. mod et overskud i 2019 på 10,3 mio. kr.

Samlet betyder det, at selskabets overskud før skat er på 9,9 mio. kr., mod 16,6 mio. kr. i 1. halvår 2019.

Det samlede resultat er som forventet.

 

 

YDERLIGERE INFO

Direktør Morten Holten

Mobil: 40828046

E-mail: moh@bornbrand.dk

 

Formand: Fortsat ingen ekstraordinære prisstigninger til selskabets medlemmer
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 10. april 2024
Årsregnskabet for 2023
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 12. april 2023
Åbent hus Bornholms Brand Park
Årsregnskabet for 2022
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 6. april 2022
Pressemeddelelse og Generalforsamling
Ukraine
Stormen Nora er på vej
197 skader efter stormen Malik
Bornholms Brandforsikring søger finansmedarbejder med kundefokus
Højsæson for påkørsler af dyr: Sådan passer du på dyrene og dig selv
Loyale kunder sikrer fortsat vækst for Bornholms Brandforsikring
Stillingsopslag Autotaksator
Stenslag i Sverige
Gratis adgang til Middelaldercentret
Bornholms Brandforsikring er årets forsikringsselskab
Anerkendelse til lokalt forsikringsselskab
Formand: 2020 var et usædvanligt år, og vi glæder os til at se fremad
Bornholms Brand A.m.b.a. har bevilget støtte for 6 millioner kroner i 2020
Flere kunder og nye produkter gav os et godt år – trods corona
Hvor løber vandet hen, når sneen smelter?
Velkommen til vores nye assurandør
Tak for indsatsen
Julemagasinet 2020
Delegeretvalg til Bornholms Brand A.m.b.a. 2020
Covid19-støtteordning: 27 ansøgere får del i puljen på 1,5 mio. kr.
Tillykke til Mathias Lund
Halvårsregnskab: Fortsat fremgang hos bornholmernes forsikringsselskab
Ansøgningsfrist 1. september: Særlig støtteordning for Bornholms forenings- og kulturliv
Vi er nomineret
Download vores nye app i dag
Formanden kan se tilbage med tilfredshed på 2019
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a.
Godt årsregnskab i 2019: Nu bliver hus- og bilforsikringer billigere
Årsregnskab 2019: Bornholms Brand i fortsat fremgang
Brug for hjælp til at afbestille din rejse?
Coronavirus og din rejseforsikring
Coronavirus: Hvordan skal du forholde dig?
Gudhjem Mølle skal have ny ejer
Sådan sikrer du dig til skiferien
Praktikant Oskar: Jeg vil være aktuar
Dækning i forbindelse med NBCR-terror
Adskillige skader efter søndagens storm
Ny skadechef til Bornholms Brand
Mød os til Hjerternes fest i Nexø
5.000 bornholmere søger hvert år hjælp i Tornegade i Rønne
Vi støtter lokalt: Bornholms Brand Cup 2019
Besøg os på Julemessen 2019