Pressemeddelelse, 24.03.2021

Bornholms Brand A.m.b.a. har bevilget støtte for 6 millioner kroner i 2020

Selskabet bag Bornholms Brandforsikring har ydet ekstra støtte til blandt andet foreninger og attraktioner i 2020. Både forsikringsselskabet og selskabets øvrige investeringer har givet pæne overskud og gjort det muligt at give en hjælpende hånd til en lang række formål. Det viser det netop godkendte regnskab fra Bornholms Brand A.m.b.a.

At Bornholms Brandforsikring reelt ejes af forsikringstagerne gennem andelsselskabet Bornholms Brand A.m.b.a., er muligvis ikke noget, flertallet af bornholmerne tænker meget over. Men faktisk er det stigende antal kunder med til selv at kanalisere penge tilbage til Bornholm, når de tegner forsikringer lokalt. I 2020 leverede selskabet et overskud på 16,2 mio. kroner, hvoraf en stor del er gået til gode formål på Bornholm.

Overskuddet er lidt lavere end i 2019, hvor det blev på 18,7 mio. Set i lyset af den usikkerhed, der fulgte med pandemiens udvikling, vurderer ledelsen årets resultat som tilfredsstillende.

”Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at vi er med til at støtte op om de mange gode initiativer og foreninger, som gør Bornholm til noget helt særligt. Den store aktivitet, som bidrager til at gøre Bornholm til et spændende sted at bo og leve, er blandt andet mulig på grund af stor opbakning i erhvervslivet. Der er en stor grad af solidaritet, som jo stemmer godt overens med vores forretningsfilosofi,” siger bestyrelsesmedlem i Bornholms Brand A.m.b.a., Cecilie Mattsson.

 

En del af Bornholm siden 1855

I det hele taget er bestyrelsen meget opmærksom på at værne om de bornholmske rødder. Selskabet har siden 1855 fungeret som et gensidigt selskab, det vil sige, at det er kunderne, som ejer selskabet. Selvom forsikringsselskabet i dag drives som et selvstændigt aktieselskab, er det fortsat medlemmerne, som har den bestemmende indflydelse over selskabet, blandt andet gennem 24 bornholmsk valgte delegerede.

Desuden foretager moderselskabet investeringer i værdipapirer. Afkastet herfra går til at støtte talrige projekter, initiativer og gode formål til gavn for selskabets medlemmer – og resten af Bornholm.

Resultat for 2020 kommer fra en kombination af værditilvæksten fra forsikringsvirksomheden, der bidrager med et resultat på 16,2 mio. kroner, og værdipapirer, som gav et afkast på 6,1 mio. kroner.

 

Halvdelen af alle ansøgere fik støtte

”I året, der er gået, har vi brugt mange timer på at drøfte, hvordan Bornholms Brand A.m.b.a. kunne understøtte og hjælpe det bornholmske erhvervsliv, foreningsliv og attraktioner i en svær tid efter nedlukningen i foråret. Vi besluttede blandt andet at give bidrag via åbne attraktioner i forsommeren og coronahjælp sammen med Sparekassen Bornholms Fond og Brdr. E., S. & A. Larsens Legat,” fortæller næstformand Henrik Munk. 

Bestyrelsen har behandlet 121 ansøgninger og bevilget støtte til hele 63 initiativer og projekter på Bornholm. Det svarer til støtte for 6 mio. kr., hvis alle initiativer og projekter gennemføres som forudsat i ansøgningerne. I 2020 svarer bevillingerne således stort set til det afkast, som kommer fra værdipapirbeholdningen.

Henrik Munk tilføjer yderligere:

”Antallet af ansøgninger vidner om en utrolig aktivitet på Bornholm. Vi har mange ildsjæle, som knokler for at bidrage til øens udvikling både inden for iværksætteri, kultur, kunst og andre former for foreningsliv. Også når tiderne er hårde. Det giver en stor følelse af stolthed, at vi på den måde – sammen med mange andre – kan bidrage til en god og sund udvikling på Bornholm. Til syvende og sidst er det til fordel for alle os, som bor her.”

 

FAKTA

Det primære formål for Bornholms Brand A.m.b.a. jævnfør vedtægterne er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring A/S og sekundært at foretage investeringer mv. til gavn for det bornholmske erhvervsliv og medlemmerne generelt. Medlemmerne er de til enhver tid værende kunder i forsikringsselskabet.

Selskabets resultat for 2020 udgjorde 16,2 mio. kr. mod 18,7 mio. kr. i 2019.
Forsikringsvirksomheden bidrager med et resultat på 16,2 mio. kr. i 2020 mod 17,1 mio. kr. i 2019
Værdipapirer gav et afkast på 6,1 mio. kr. i 2020 mod 5,7 mio. kr. i 2019.

 

Modtagerne af støtte i 2020 er bl.a.:

 • Kunstakademiets designskole
 • Pedersker Lokalforening
 • Hasle Esport
 • Gourmet Bornholm
 • Familieplejen Bornholm
 • Sind Bornholm
 • Aarsdale Borgerforening
 • Madpakkehus ved Aarsdale
 • FDF Jarlsgaard
 • Bornholm Vandkulturhus
 • Gudhjem Svømmehal
 • Bornholms Sportsfiskerforening
 • Hasle Kanalø
 • Rønne Street Sport
 • Teglkås Havn
 • Natureventyr på Bornholm
 • Vestermarie Folkeskov
 • Folkemødet
 • Nyker Idrætsforening
 • Danmarks Civile Hundeførerforening Aakirkeby
 • Nexø Bordtennisklub
 • DGI Badminton
 • Destination Bornholm
 • Rønne Byorkester
 • … og mange flere.

 

 Læs mere: Bornholms Brand A.m.b.a. Årsrapport 2020

 

For yderligere information kontakt: Direktør Morten Holten, moh@bornbrand.dk, tlf. 4082 8046

Bornholms Brandforsikring er årets kundeejede forsikringsselskab
I 2023 var brug af ukrudtsbrændere skyld i mere end 200 udrykninger til bygningsbrande i Danmark
Formand: Fortsat ingen ekstraordinære prisstigninger til selskabets medlemmer
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 10. april 2024
Årsregnskabet for 2023
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 12. april 2023
Åbent hus Bornholms Brand Park
Årsregnskabet for 2022
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 6. april 2022
Pressemeddelelse og Generalforsamling
Ukraine
Stormen Nora er på vej
197 skader efter stormen Malik
Bornholms Brandforsikring søger finansmedarbejder med kundefokus
Højsæson for påkørsler af dyr: Sådan passer du på dyrene og dig selv
Loyale kunder sikrer fortsat vækst for Bornholms Brandforsikring
Stillingsopslag Autotaksator
Stenslag i Sverige
Gratis adgang til Middelaldercentret
Bornholms Brandforsikring er årets forsikringsselskab
Anerkendelse til lokalt forsikringsselskab
Formand: 2020 var et usædvanligt år, og vi glæder os til at se fremad
Bornholms Brand A.m.b.a. har bevilget støtte for 6 millioner kroner i 2020
Flere kunder og nye produkter gav os et godt år – trods corona
Hvor løber vandet hen, når sneen smelter?
Velkommen til vores nye assurandør
Tak for indsatsen
Julemagasinet 2020
Delegeretvalg til Bornholms Brand A.m.b.a. 2020
Covid19-støtteordning: 27 ansøgere får del i puljen på 1,5 mio. kr.
Tillykke til Mathias Lund
Halvårsregnskab: Fortsat fremgang hos bornholmernes forsikringsselskab
Ansøgningsfrist 1. september: Særlig støtteordning for Bornholms forenings- og kulturliv
Vi er nomineret
Download vores nye app i dag
Formanden kan se tilbage med tilfredshed på 2019
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a.
Godt årsregnskab i 2019: Nu bliver hus- og bilforsikringer billigere
Årsregnskab 2019: Bornholms Brand i fortsat fremgang
Brug for hjælp til at afbestille din rejse?
Coronavirus og din rejseforsikring
Coronavirus: Hvordan skal du forholde dig?
Gudhjem Mølle skal have ny ejer
Sådan sikrer du dig til skiferien
Praktikant Oskar: Jeg vil være aktuar
Dækning i forbindelse med NBCR-terror
Adskillige skader efter søndagens storm
Ny skadechef til Bornholms Brand
Mød os til Hjerternes fest i Nexø
5.000 bornholmere søger hvert år hjælp i Tornegade i Rønne