Pressemeddelelse, 25. marts 2020

Pressemeddelelse og Generalforsamling

Teater, kunst, kultur, fritids- og foreningsliv i øvrigt har nydt godt af overskud i Bornholms Brand A.m.b.a.

66 projekter har fået støtte for i alt 3 millioner kroner, viser 2021-regnskabet for selskabet bag Bornholms Brandforsikring. Dermed er det stigende antal bornholmske forsikrings-kunder med til at støtte de mange ildsjæle, der skaber muligheder og liv til hele Bornholm.

Når det går godt for Bornholms Brand A.m.b.a., er der penge til noget af alt det, der skaber liv og glæde for bornholmerne. Selskabet har egentlig til formål at eje aktier i Bornholms Brandforsikring A/S og sekundært at oparbejde kapital, som kan bruges i trange tider for forsikringsselskabet. Men den sjove og synlige del af virket for selskabet er at foretage investeringer til gavn for Bornholm. Det gælder både for erhvervslivet, for Bornholm generelt og for selskabets medlemmer.

Derfor behandler bestyrelsen i Bornholms Brand A.m.b.a. årligt en lang række af ansøgninger fra foreninger, frivillige og ildsjæle, som har brug for tilskud til at realisere projekter.

”Vi er glade for, at vi ud over at drive et forsikringsselskab, også kan være en del af udviklingen på Bornholm. For os handler det i høj grad om at bidrage til, at Bornholm fortsat er et spændende sted at bo og leve – også uden for sæsonen. Der sker masser af ting i sommersæsonen, men for bornholmerne er det lige så vigtigt, at der er et bredt foreningsliv hele året rundt. Og det er svært at finde frivillige til foreningerne, hvis der ikke er penge til at drive dem,” siger Per Hansen, der er formand for bestyrelsen i selskabet.

I alt har Bornholms Brand A.m.b.a. modtaget 102 ansøgninger, hvoraf altså 66 ansøgninger blev bevilget støtte. Vurderingen er, at de mange initiativer bidrager til vækst, udvikling og optimisme på Bornholm.

 

Godkendt regnskab
Bestyrelsen godkendte den 16. marts regnskabet for Bornholms Brand A.m.b.a., som viste et overskud på 10,6 millioner kroner mod 16,2 millioner i 2020. Trods et lavere overskud betragtes det som tilfredsstillende.

Overskuddet i Bornholms Brand A.m.b.a kommer primært fra to poster, hvor indtjeningen fra forsikringsvirksomheden er den væsentligste. Den gav 10,9 millioner kroner i 2021. Dertil skal lægges afkastet på værdipapirer, som gav 4,5 millioner kroner. På udgiftssiden er der tale om udgifter til administrationen af selskabet og støtte til nævnte projekter.

Det fremgår også af regnskabet, at selskabet planlægger at opføre lejelejligheder i Rønne Syd. Formålet er at investere i et projekt, der forventes at give et afkast set over en årrække. Desuden skal boligerne bidrage til at løse den aktuelle boligudfordring og skabe rum for øget tilflytning til Bornholm.

Selskabet har oplevet stor interesse for de kommende lejligheder. Dog går der en rum tid, inden lejlighederne er klar til indflytning.

”Vi arbejder fortsat på at lukke købsaftalen. Sideløbende har vi en dialog med den kommunale administration omkring lokalplanen for området. Først derefter kan vi tage de næste skridt. Vi har en god dialog med Regionskommunen, men der er fortsat en omfattende proces, inden vi kan gå i jorden,” siger Morten Holten, der er direktør i Bornholms Brand.

Selskabet forventer, at de første lejligheder kan stå klar i slutningen af 2023 eller begyndelsen af 2024.


Lokal forankring
Bornholms Brand A.m.b.a. har en historie, som går tilbage helt fra 28. november 1855, hvor 24 indflydelsesrige personligheder stiftede ’Bornholms Landboeres Brandforsikringsselskab for rørlig ejendom’ i Aakirkeby, det som senere blev til Bornholms Brand A.m.b.a.

Bestyrelsen har gennem årene været meget opmærksom på at værne om de bornholmske rødder og de gensidige værdier, også selv om forsikringsvirksomheden formelt i dag drives af et aktieselskab. Så det handler stadig om at skabe værdi for medlemmerne.

Det sker først og fremmest gennem lokalt nærvær og konkurrencedygtige produkter og priser. Men også selskabets engagement i det bornholmske samfund er væsentligt. Blandt andet derfor er det medlemmerne, som har den bestemmende indflydelse i selskabet. Det har de gennem 24 bornholmsk valgte delegerede.

 

Modtagerne af støtte i 2021 er blandt andet:

 • Cirkus i Soldalen
 • Nexø Hallen
 • Tejn Borgerforening
 • Aakirkeby Cross Klub
 • Bornholms Højskole
 • Nexø Jollehavn
 • Bornholmske Jernbaner
 • Bornholmske viser
 • Nexø Ridehal
 • Nordliv
 • Rønne Teater
 • Svaneke Friskole
 • Nyker IF fodbold
 • Arts and Craft association
 • Peterskolens julestue
 • Multihuset Østerlars
 • Mjølner Trail
 • Bornholms Julemarked
 • Oluf Høst museet
 • Kastellets venner
 • CrossFit Bornholm
 • Hasle IF
 • Bornholms Træbådelaug
 • Bodukan Bornholm
 • Dream State Nexø
 • Musikhuzet
 • Nexø Kajakklub
 • Bornholms Musikfestival
 • Nordlandets rideklub
 • … og mange flere.

 

Der afholdes generalforsamling den 6. april kl. 18:00 på Stammershalle Badehotel. (se dagsorden her)

For yderligere information kontakt: Direktør Morten Holten, , tlf. 4082 8046

Bornholms Brandforsikring er årets kundeejede forsikringsselskab
I 2023 var brug af ukrudtsbrændere skyld i mere end 200 udrykninger til bygningsbrande i Danmark
Formand: Fortsat ingen ekstraordinære prisstigninger til selskabets medlemmer
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 10. april 2024
Årsregnskabet for 2023
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 12. april 2023
Åbent hus Bornholms Brand Park
Årsregnskabet for 2022
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 6. april 2022
Pressemeddelelse og Generalforsamling
Ukraine
Stormen Nora er på vej
197 skader efter stormen Malik
Bornholms Brandforsikring søger finansmedarbejder med kundefokus
Højsæson for påkørsler af dyr: Sådan passer du på dyrene og dig selv
Loyale kunder sikrer fortsat vækst for Bornholms Brandforsikring
Stillingsopslag Autotaksator
Stenslag i Sverige
Gratis adgang til Middelaldercentret
Bornholms Brandforsikring er årets forsikringsselskab
Anerkendelse til lokalt forsikringsselskab
Formand: 2020 var et usædvanligt år, og vi glæder os til at se fremad
Bornholms Brand A.m.b.a. har bevilget støtte for 6 millioner kroner i 2020
Flere kunder og nye produkter gav os et godt år – trods corona
Hvor løber vandet hen, når sneen smelter?
Velkommen til vores nye assurandør
Tak for indsatsen
Julemagasinet 2020
Delegeretvalg til Bornholms Brand A.m.b.a. 2020
Covid19-støtteordning: 27 ansøgere får del i puljen på 1,5 mio. kr.
Tillykke til Mathias Lund
Halvårsregnskab: Fortsat fremgang hos bornholmernes forsikringsselskab
Ansøgningsfrist 1. september: Særlig støtteordning for Bornholms forenings- og kulturliv
Vi er nomineret
Download vores nye app i dag
Formanden kan se tilbage med tilfredshed på 2019
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a.
Godt årsregnskab i 2019: Nu bliver hus- og bilforsikringer billigere
Årsregnskab 2019: Bornholms Brand i fortsat fremgang
Brug for hjælp til at afbestille din rejse?
Coronavirus og din rejseforsikring
Coronavirus: Hvordan skal du forholde dig?
Gudhjem Mølle skal have ny ejer
Sådan sikrer du dig til skiferien
Praktikant Oskar: Jeg vil være aktuar
Dækning i forbindelse med NBCR-terror
Adskillige skader efter søndagens storm
Ny skadechef til Bornholms Brand
Mød os til Hjerternes fest i Nexø
5.000 bornholmere søger hvert år hjælp i Tornegade i Rønne