Pressemeddelelse, 11. april 2024

Formand: Fortsat ingen ekstraordinære prisstigninger til selskabets medlemmer

Per Hansen aflagde bestyrelsens beretning, som formand for Bornholms Brand A.m.b.a.


Bornholms Brand A.m.b.a. afholdt onsdag den 10. april, generalforsamling på Restaurant Melsted Badehotel i Gudhjem.


46 deltagere, bestyrelse, delegerede og medlemmer deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsen fremlagde regnskabet for 2023, som formelt blev godkendt af generalforsamlingen.

Den primære aktivitet for Bornholms Brand A.m.b.a. er at besidde ejerandelen af Bornholms Brandforsikring, og sekundært at støtte op om formål til gavn for det bornholmske erhvervsliv eller Bornholm generelt.

Formanden lagde derfor i sin beretning vægt på de begivenheder, som har påvirket regnskabet for forsikringsselskabet i 2023, hvor omkostningssiden fortsat er præget af inflation på både materialer og lønninger, stigende genforsikringspriser og ekstraordinært mange skader relateret til vejret. På positivsiden er regnskabet dog samtidig præget af en flot udvikling på de finansielle markeder, således selskabet stort set har genvundet det tabte i 2022 på selskabets værdipapirer i 2023. Og formand Per Hansen kunne tilføje ”hvis vi medtager det afkast, som vi har indtil videre i 2024, så er vi igen i plus”.

Per Hansen udtalte blandt andet i beretningen ”Samlet set ligger selskabets erstatningsudgifter lidt højere end forventet, men fastholder strategien om ikke at varsle generelle prisstigninger for selskabets eksisterende kunder.”

Således kan Bornholms Brand A.m.b.a. præsentere et flot regnskab for 2023, og formanden slog et slag for den lokale forankring ”Moderselskabet har rødder tilbage fra 1855, og er udover at eje aktiemajoriteten i forsikringsselskabet også meget optaget af at bidrage til udviklingen af Bornholm. På grund af vores stærke bornholmske rødder er vi meget optaget af at give igen til Bornholm, vores bornholmske kunder og erhvervsliv.

I den forbindelse er der i 2023 ydet støtte til 81 projekter, til en samlet værdi af ca. 2,5 mio. kr.


Læs hele formandens beretning her.

Valg til bestyrelsen
I henhold til dagsordenens punkt 5, blev der afholdt valg til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Cecilie Mattsson
Maria Haugaard Barslund
Begge ønskede genvalg – og blev valgt for en ny periode.

Den nye bestyrelse for Bornholms Brand A.m.b.a. konstituerede sig således:
Formand: Per Hansen
Næstformand: Henrik Munk

Bestyrelsesmedlemmer:
Hans Hansen
Jens Borup Pedersen
Cecilie Mattsson
Maria Barslund
Sisse Sejer Riis

Til bestyrelsen for Bornholms Brandforsikring A/S blev udpeget:

Per Hansen, Henrik Munk, Hans Hansen og som suppleant Maria Barslund.

Herudover består bestyrelsen af koncerndirektør Monica Diaz og investeringsdirektør David Sommer, begge fra Topdanmark Forsikring A/S.

Årsrapport for 2023 kan ses her.

 

For mere info kontakt:
Morten Holten, Direktør, tlf.: 5693 0009/ 40828046 mail: moh@bornbrand.dk
Per Hansen, Formand, tlf.: 40254630 mail per.hansen@fishpartners.dk

Bornholms Brandforsikring er årets kundeejede forsikringsselskab
I 2023 var brug af ukrudtsbrændere skyld i mere end 200 udrykninger til bygningsbrande i Danmark
Formand: Fortsat ingen ekstraordinære prisstigninger til selskabets medlemmer
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 10. april 2024
Årsregnskabet for 2023
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 12. april 2023
Åbent hus Bornholms Brand Park
Årsregnskabet for 2022
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 6. april 2022
Pressemeddelelse og Generalforsamling
Ukraine
Stormen Nora er på vej
197 skader efter stormen Malik
Bornholms Brandforsikring søger finansmedarbejder med kundefokus
Højsæson for påkørsler af dyr: Sådan passer du på dyrene og dig selv
Loyale kunder sikrer fortsat vækst for Bornholms Brandforsikring
Stillingsopslag Autotaksator
Stenslag i Sverige
Gratis adgang til Middelaldercentret
Bornholms Brandforsikring er årets forsikringsselskab
Anerkendelse til lokalt forsikringsselskab
Formand: 2020 var et usædvanligt år, og vi glæder os til at se fremad
Bornholms Brand A.m.b.a. har bevilget støtte for 6 millioner kroner i 2020
Flere kunder og nye produkter gav os et godt år – trods corona
Hvor løber vandet hen, når sneen smelter?
Velkommen til vores nye assurandør
Tak for indsatsen
Julemagasinet 2020
Delegeretvalg til Bornholms Brand A.m.b.a. 2020
Covid19-støtteordning: 27 ansøgere får del i puljen på 1,5 mio. kr.
Tillykke til Mathias Lund
Halvårsregnskab: Fortsat fremgang hos bornholmernes forsikringsselskab
Ansøgningsfrist 1. september: Særlig støtteordning for Bornholms forenings- og kulturliv
Vi er nomineret
Download vores nye app i dag
Formanden kan se tilbage med tilfredshed på 2019
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a.
Godt årsregnskab i 2019: Nu bliver hus- og bilforsikringer billigere
Årsregnskab 2019: Bornholms Brand i fortsat fremgang
Brug for hjælp til at afbestille din rejse?
Coronavirus og din rejseforsikring
Coronavirus: Hvordan skal du forholde dig?
Gudhjem Mølle skal have ny ejer
Sådan sikrer du dig til skiferien
Praktikant Oskar: Jeg vil være aktuar
Dækning i forbindelse med NBCR-terror
Adskillige skader efter søndagens storm
Ny skadechef til Bornholms Brand
Mød os til Hjerternes fest i Nexø
5.000 bornholmere søger hvert år hjælp i Tornegade i Rønne