PRESSEMEDDELELSE 10.09.2021

Loyale kunder sikrer fortsat vækst for Bornholms Brandforsikring

Bornholms Brandforsikring har fortsat sidste års vækst. Det skyldes især stor loyalitet blandt eksisterende kunder og fortsat tiltrækning af nye kunder. Dog har hårdt vintervejr og flere større brande betydet ekstra udgifter til erstatninger, viser det seneste halvårsregnskab.

Selvom første halvår 2021 stadig var præget af Covid-19, og Bornholm og resten af landet var ramt af restriktioner, kan Bornholms Brandforsikring konstatere, at der har været en høj vækst i antallet af solgte forsikringer. I alt er der sket en stigning i porteføljen på 1.840 policer i årets første seks måneder, så det samlede antal policer nåede op på 57.115 policer per 30. juni. Selskabet har et mål om at nå 60.000 policer per 31/12 2022, og det er nu inden for rækkevidde.

Loyale kunder

Forklaringen på den fortsatte vækst skal findes både i flere nye kunder og i et nærmest rekordlavt tab af kunder til andre forsikringsselskaber.

Direktør Morten Holten udtaler:

”Det er i særdeleshed glædeligt, at væksten kan forklares ved meget lav kundeafgang. Vi tegner kun forsikringer på Bornholm, og vores kundeskare er derfor begrænset til de ca. 39.600 mennesker, der bor på øen. Derfor er det vigtigt, at vi først og fremmest er gode til at holde på vores mange gode og loyale kunder.”

Selskabets halvårsregnskab viser dog også stigende skadeudgifter. Faktisk er udgifterne til skader steget med 7,1 mio. kr. i forhold til samme periode i 2020. En del af merudgiften kan forklares ved flere skader som følge af vintervejret i uge 6. Det kostede omkring 1,3 mio. kr. i merudgifter til bilskader og lidt mere på bygningsskader, på grund af rørbrud og vandskader. Også flere brande har bidraget til stigningen i erstatningsudgifter.

Ingen udsigt til prisstigninger på grund af stigende skadeudgifter

Morten Holten er dog ikke bekymret over udgifterne til dækning af skader.

”Billedet viser blot de udsving, som man kan opleve i et selskab af vores størrelse. Først og fremmest er det glædeligt, at vi kan hjælpe vores kunder, når skaderne rammer. Vi havde omvendt en mærkbar nedgang i antallet af skader i april/maj som følge af de første nedlukninger under Covid-19. Så vi er ikke i en situation, hvor kunderne behøver frygte for prisstigninger,” siger Morten Holten.

Samlet set er det forsikringstekniske resultat på 7,5 mio. kr., mod 12,1 mio. kr. i 2020. Det forsikringstekniske resultat er udtryk for det økonomiske resultat af selve forsikringsdriften bestående af indtægter fra forsikringerne minus udgifterne til at drive selskabet samt betaling af skaderne.

Når man regner resultatet af værdipapirer med, er det samlede overskud før skat på 9,9 mio. kr., hvilket er præcis det samme som året før. Bornholms Brandforsikring havde sidste år et underskud på værdipapirer på 2,2 mio. i første halvår, mens der var et overskud på 2,4 mio. i samme periode i år.

Resultatet vurderes som tilfredsstillende.

 

 

YDERLIGERE INFO

Direktør Morten Holten

Mobil: 40828046

E-mail: moh@bornbrand.dk

I 2023 var brug af ukrudtsbrændere skyld i mere end 200 udrykninger til bygningsbrande i Danmark
Formand: Fortsat ingen ekstraordinære prisstigninger til selskabets medlemmer
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 10. april 2024
Årsregnskabet for 2023
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 12. april 2023
Åbent hus Bornholms Brand Park
Årsregnskabet for 2022
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 6. april 2022
Pressemeddelelse og Generalforsamling
Ukraine
Stormen Nora er på vej
197 skader efter stormen Malik
Bornholms Brandforsikring søger finansmedarbejder med kundefokus
Højsæson for påkørsler af dyr: Sådan passer du på dyrene og dig selv
Loyale kunder sikrer fortsat vækst for Bornholms Brandforsikring
Stillingsopslag Autotaksator
Stenslag i Sverige
Gratis adgang til Middelaldercentret
Bornholms Brandforsikring er årets forsikringsselskab
Anerkendelse til lokalt forsikringsselskab
Formand: 2020 var et usædvanligt år, og vi glæder os til at se fremad
Bornholms Brand A.m.b.a. har bevilget støtte for 6 millioner kroner i 2020
Flere kunder og nye produkter gav os et godt år – trods corona
Hvor løber vandet hen, når sneen smelter?
Velkommen til vores nye assurandør
Tak for indsatsen
Julemagasinet 2020
Delegeretvalg til Bornholms Brand A.m.b.a. 2020
Covid19-støtteordning: 27 ansøgere får del i puljen på 1,5 mio. kr.
Tillykke til Mathias Lund
Halvårsregnskab: Fortsat fremgang hos bornholmernes forsikringsselskab
Ansøgningsfrist 1. september: Særlig støtteordning for Bornholms forenings- og kulturliv
Vi er nomineret
Download vores nye app i dag
Formanden kan se tilbage med tilfredshed på 2019
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a.
Godt årsregnskab i 2019: Nu bliver hus- og bilforsikringer billigere
Årsregnskab 2019: Bornholms Brand i fortsat fremgang
Brug for hjælp til at afbestille din rejse?
Coronavirus og din rejseforsikring
Coronavirus: Hvordan skal du forholde dig?
Gudhjem Mølle skal have ny ejer
Sådan sikrer du dig til skiferien
Praktikant Oskar: Jeg vil være aktuar
Dækning i forbindelse med NBCR-terror
Adskillige skader efter søndagens storm
Ny skadechef til Bornholms Brand
Mød os til Hjerternes fest i Nexø
5.000 bornholmere søger hvert år hjælp i Tornegade i Rønne
Vi støtter lokalt: Bornholms Brand Cup 2019