Pressemeddelelse, 19.03.2021

Flere kunder og nye produkter gav os et godt år – trods corona

Bornholms Brandforsikring kom stærkt igennem 2020, der for mange vil blive husket som året med pandemien som altoverskyggende udfordring. Prisnedsættelser, et nyt vejhjælpsprodukt og flere kunder har bidraget til den flotte udvikling.

Selvom året 2020 på mange måder har været både usikkert, foranderligt og vanskeligt for mange, så er det lokale forsikringsselskab, Bornholms Brandforsikring kommet stærkt igennem året. Selskabet har et overskud på 22,2 mio. kr. efter skat i 2020 mod et overskud på 23,4 mio. kr. i 2019.

Det er dog med blandede følelser, at direktør Morten Holten evaluerer på det flotte årsregnskab.

”Det har været et hårdt år og mange er også direkte økonomisk ramt af nedlukningerne. Det oplever vi også i vores dialog med kunder. Samtidig har vores medarbejdere været nødt til at finde nye måder at yde god service og hurtig sagsbehandling i en hverdag præget af perioder med hjemmearbejde og møder online”, siger han og tilføjer:

”Omvæltningerne har stillet store krav til forandringsparatheden både hos medarbejdere og kunder, og jeg er imponeret og taknemmelig over, hvor utrolig stor lokal opbakning, vi har oplevet i denne svære periode,” siger Morten Holten.

 

Vigtigt med flere nye kunder

Den positive udvikling kan ses i antallet af nye kunder. Selskabet er således vokset med hele 3.031 forsikringer i løbet af året.

Den store vækst kommer både fra en styrkelse af konkurrencekraften efter yderligere prisnedsættelser på hus- og bilforsikringer. Men også et resultat af stærke samarbejdsrelationer med lokale bilforhandlere og ejendomsmæglere spiller ind. Også et nyt pengeinstitutsamarbejde, som trådte i kraft i 2020, har bidraget positivt.

Per Hansen er formand for bestyrelsen i Bornholms Brandforsikring. Han glæder sig over, at opbakningen til Bornholms lokale forsikringsselskab fortsat stiger.

”Udviklingen er helt i tråd med bestyrelsens mål og strategi, for det er vigtigt, at vi sikrer en kontinuerlig udvikling af Bornholms Brandforsikring, der jo kun tegner forsikringer på Bornholm. Vi er ved at nå et godt antal af kunder, hvilket er utrolig vigtig, for at vi fortsat kan bestræbe os på at sikre bornholmerne et lokalt alternativ til de store landsdækkende forsikringsselskaber,” siger Per Hansen.

 

Stadig stort behov for personlig betjening

Digitale værktøjer har været en stor hjælp i hverdagen under nedlukningen, men det ændrer ikke på, at kunderne i Bornholms Brandforsikring i høj grad stadig efterspørger personlig betjening, fortæller Morten Holten.

”Vi har ikke mærket en nævneværdig nedgang i det samlede antal af besøgende på kontoret i Rønne i 2020, selv om der var lukket i hele foråret. Hele 4.600 personlige henvendelser har vi håndteret i 2020, og her svarer vi på spørgsmål om alt fra køb af forsikringer til behandling af skader. Medarbejderne har også kunnet afholde fysiske møder efter gældende anbefalinger i løbet af året, og alt i alt er det godt at vide, vores tilstedeværelse stadig er vigtig for kunderne”.

Dog oplever Bornholms Brandforsikring også en stigende efterspørgsel efter muligheden for digital selvbetjening, afrunder direktør Morten Holten.

”Kunder, der ønsker at klare tingene selv, kan gøre det via ”min side” på bornbrand.dk. Her har man overblik over sine egne forsikringer og mulighed for at anmelde skader, håndtere samtykke mm. Vi har desuden lanceret en app med samme muligheder for at imødekomme vores kunders behov for fleksibilitet”.

App’en blev i øvrigt hyppigt anvendt i forsommeren, hvor selskabet gav adgang til en række attraktioner på øen. I den forbindelse var app’en helt oppe på en 11. plads på appstores hitliste over mest downloadede økonomi-app’s.

 

2020 i tal

  • Bornholms Brandforsikring har en bruttopræmieindtægt på 131,8 mio. kr. mod 124,5 mio. kr. i 2019.
  • Også investeringsområdet har bidraget til det flotte resultat med et afkast på 8,6 mio. kr., hvilket betragtes som tilfredsstillende, særligt set i lyset af, at 1. kvartal 2020 gav et tab på 13,1 mio. kr.
  • Erstatningsudgifterne samlet set lander på 79,6 mio. kr., stort set på niveau med 2019.
  • Omkostningerne til at drive selskabet er steget en anelse til 28 mio. kr., mod 26,8 mio. kr. i 2019 og det giver en omkostningsprocent på 21,4, hvilket er helt eftermålstætningen og tilfredsstillende selskabets størrelse taget i betragtning.

 

Læs mere: Bornholms Brandforsikring A/S Årsrapport 2020

 

For yderligere information kontakt: Direktør Morten Holten, moh@bornbrand.dk, tlf. 4082 8046

Bornholms Brandforsikring er årets kundeejede forsikringsselskab
I 2023 var brug af ukrudtsbrændere skyld i mere end 200 udrykninger til bygningsbrande i Danmark
Formand: Fortsat ingen ekstraordinære prisstigninger til selskabets medlemmer
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 10. april 2024
Årsregnskabet for 2023
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 12. april 2023
Åbent hus Bornholms Brand Park
Årsregnskabet for 2022
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 6. april 2022
Pressemeddelelse og Generalforsamling
Ukraine
Stormen Nora er på vej
197 skader efter stormen Malik
Bornholms Brandforsikring søger finansmedarbejder med kundefokus
Højsæson for påkørsler af dyr: Sådan passer du på dyrene og dig selv
Loyale kunder sikrer fortsat vækst for Bornholms Brandforsikring
Stillingsopslag Autotaksator
Stenslag i Sverige
Gratis adgang til Middelaldercentret
Bornholms Brandforsikring er årets forsikringsselskab
Anerkendelse til lokalt forsikringsselskab
Formand: 2020 var et usædvanligt år, og vi glæder os til at se fremad
Bornholms Brand A.m.b.a. har bevilget støtte for 6 millioner kroner i 2020
Flere kunder og nye produkter gav os et godt år – trods corona
Hvor løber vandet hen, når sneen smelter?
Velkommen til vores nye assurandør
Tak for indsatsen
Julemagasinet 2020
Delegeretvalg til Bornholms Brand A.m.b.a. 2020
Covid19-støtteordning: 27 ansøgere får del i puljen på 1,5 mio. kr.
Tillykke til Mathias Lund
Halvårsregnskab: Fortsat fremgang hos bornholmernes forsikringsselskab
Ansøgningsfrist 1. september: Særlig støtteordning for Bornholms forenings- og kulturliv
Vi er nomineret
Download vores nye app i dag
Formanden kan se tilbage med tilfredshed på 2019
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a.
Godt årsregnskab i 2019: Nu bliver hus- og bilforsikringer billigere
Årsregnskab 2019: Bornholms Brand i fortsat fremgang
Brug for hjælp til at afbestille din rejse?
Coronavirus og din rejseforsikring
Coronavirus: Hvordan skal du forholde dig?
Gudhjem Mølle skal have ny ejer
Sådan sikrer du dig til skiferien
Praktikant Oskar: Jeg vil være aktuar
Dækning i forbindelse med NBCR-terror
Adskillige skader efter søndagens storm
Ny skadechef til Bornholms Brand
Mød os til Hjerternes fest i Nexø
5.000 bornholmere søger hvert år hjælp i Tornegade i Rønne