Pressemeddelelse, 28.04.21

Formand: 2020 var et usædvanligt år, og vi glæder os til at se fremad

Per Hansen aflagde bestyrelsens beretning som formand for Bornholms Brand A.m.b.a.


Bornholms Brand A.m.b.a. afholdt onsdag den 28. april, generalforsamling på selskabets adresse, Tornegade 8 i Rønne. I respekt for forsamlingsforbuddet blev generalforsamlingen gennemført med fuldmagter fra en række af selskabets delegerede og bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fremlagde et tilfredsstillende regnskab for 2020, og regnskabet blev formelt godkendt af generalforsamlingen.


Formand Per Hansen konstaterede i bestyrelsens beretning, at 2020 har været et usædvanligt år, men Bornholms Brand A.m.b.a.  og Bornholms Brandforsikring A/S er kommet godt igennem året, men tilføjer ”ikke uden at manøvrere i et klippefyldt farvand, som har krævet ekstraordinære indsatser af både medarbejdere og til tider også kunder, når kontoret for at følge anbefalingerne har måttet lukke for personlige henvendelser”.


Formanden takkede bornholmerne for den stærke lokale opbakning. Den fortsatte tilgang af nye kunder viser, at forsikringsselskabet stadigvæk er attraktivt både på service og pris og den positive udvikling er afgørende for, at selskabet fortsat kan sikre bornholmerne et lokalt alternativ til de store landsdækkende forsikringsselskaber


Der er en sund økonomi i forsikringsselskabet, som også sammenlignet med andre forsikringsselskaber er velkonsolideret. Det er en god og vigtig tryghed for kunderne og understreger også, at selskabet er godt rustet til fremtiden, ligesom der de senere år har været plads til flere prisnedsættelser, senest på hus- og bilforsikringer i 2020.


Formanden tilføjer ”det er helt i tråd med bestyrelsens strategi, og det giver kunderne en tryghed i, at vi også har vores berettigelse mange år frem. Vi har forsikret Bornholm siden 1855, og vi er meget optaget af, at vi kan bevare vores lokale forankring og selvstændighed”


Støtte til lokale projekter og initiativer

Af bestyrelsens beretning fremgik det også, at Bornholms Brand A.m.b.a. i 2020 har behandlet hele 121 ansøgninger om støtte og har bevilget midler til 63 projekter på Bornholm. Men 2020 var et usædvanligt år. Af samme grund bevilligede Bornholms Brand ekstra støtte i 2020, så de samlede bevillinger rundede hele 6 mio. kr.


Formand Per Hansen forklarede:

 ”Der har været brugt mange timer i bestyrelseslokalet på at drøfte, hvordan vi - med de i den sammenhæng beskedne midler - kunne bidrage til, at Bornholm kommer så stærkt ud af krisen som muligt.”


Det førte til, at selskabet sammen med Sparekassen Bornholms Fond og E., S. og A. Larsens Legat etablerede den særlige støtteordning for det bornholmske forenings- og kulturliv med en samlet pulje på 1.5 mio. kr. 

Den ekstra støtte kom også forsikringsselskabets kunder direkte til gavn, da en økonomisk hjælp til en række attraktioner på Bornholm gav gratis adgang for kunderne i forsommeren 2020.


Tak for samarbejdet

Formanden takkede de delegerede for et stort engagement i Bornholms Brand, men ser også frem til at corona restriktioner igen lempes, så det rummer mulighed for igen at afholde fysiske møder med bestyrelse og delegerede.


Ved samme lejlighed takkede formanden ikke mindst medarbejderne i forsikringsselskabet for at binde hele virksomheden sammen og møde kunderne, samarbejdspartnere og lokalsamfundet på en åben, ærlig og professionel måde og med stor troværdighed.


Også samarbejdet i bestyrelserne fik anerkendende ord med på vejen, hvor formanden kunne konstatere, at der til stadighed stilles lovmæssigt større og større krav til finansielle virksomheder og dermed også til bestyrelsen og dens medlemmer.


Alt dette dog ikke uden en samtidig tanke og anerkendelse til selskabets kunder, som har bakket op om Bornholms Brand i mange år, og de nye, som er kommet til i det forgangne år.


Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

Maria Barslund

Cecilie Mattsson

Begge ønskede genvalg – og blev efterfølgende genvalgt.


Den nye bestyrelse for Bornholms Brand A.m.b.a. konstituerede sig således:

Formand: Per Hansen

Næstformand: Henrik Munk

Bestyrelsesmedlemmer:

Hans Hansen

Jens Borup Pedersen

Christina Dideriksen

Cecilie Mattsson

Maria Barslund


Til bestyrelsen for Bornholms Brandforsikring A/S blev udpeget:

Per Hansen, Henrik Munk, Hans Hansen og som suppleant Jens Borup Pedersen. Herudover består bestyrelsen af koncerndirektør Brian Rothemejer Jacobsen og statistikchef Carsten Dam Pedersen, begge fra Topdanmark Forsikring A/S.


Årsregnskabet for Bornholms Brand A.m.b.a. findes her: Årsrapport for 2020 


For mere info kontakt:

Morten Holten, Direktør, tlf: 5693 0009/ 40828046 mail: moh@bornbrand.dk

Per Hansen, Formand, tlf.: 40254630 mail per.hansen@fishpartners.dk

 

I 2023 var brug af ukrudtsbrændere skyld i mere end 200 udrykninger til bygningsbrande i Danmark
Formand: Fortsat ingen ekstraordinære prisstigninger til selskabets medlemmer
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 10. april 2024
Årsregnskabet for 2023
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 12. april 2023
Åbent hus Bornholms Brand Park
Årsregnskabet for 2022
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 6. april 2022
Pressemeddelelse og Generalforsamling
Ukraine
Stormen Nora er på vej
197 skader efter stormen Malik
Bornholms Brandforsikring søger finansmedarbejder med kundefokus
Højsæson for påkørsler af dyr: Sådan passer du på dyrene og dig selv
Loyale kunder sikrer fortsat vækst for Bornholms Brandforsikring
Stillingsopslag Autotaksator
Stenslag i Sverige
Gratis adgang til Middelaldercentret
Bornholms Brandforsikring er årets forsikringsselskab
Anerkendelse til lokalt forsikringsselskab
Formand: 2020 var et usædvanligt år, og vi glæder os til at se fremad
Bornholms Brand A.m.b.a. har bevilget støtte for 6 millioner kroner i 2020
Flere kunder og nye produkter gav os et godt år – trods corona
Hvor løber vandet hen, når sneen smelter?
Velkommen til vores nye assurandør
Tak for indsatsen
Julemagasinet 2020
Delegeretvalg til Bornholms Brand A.m.b.a. 2020
Covid19-støtteordning: 27 ansøgere får del i puljen på 1,5 mio. kr.
Tillykke til Mathias Lund
Halvårsregnskab: Fortsat fremgang hos bornholmernes forsikringsselskab
Ansøgningsfrist 1. september: Særlig støtteordning for Bornholms forenings- og kulturliv
Vi er nomineret
Download vores nye app i dag
Formanden kan se tilbage med tilfredshed på 2019
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a.
Godt årsregnskab i 2019: Nu bliver hus- og bilforsikringer billigere
Årsregnskab 2019: Bornholms Brand i fortsat fremgang
Brug for hjælp til at afbestille din rejse?
Coronavirus og din rejseforsikring
Coronavirus: Hvordan skal du forholde dig?
Gudhjem Mølle skal have ny ejer
Sådan sikrer du dig til skiferien
Praktikant Oskar: Jeg vil være aktuar
Dækning i forbindelse med NBCR-terror
Adskillige skader efter søndagens storm
Ny skadechef til Bornholms Brand
Mød os til Hjerternes fest i Nexø
5.000 bornholmere søger hvert år hjælp i Tornegade i Rønne
Vi støtter lokalt: Bornholms Brand Cup 2019