Mandag den 20. januar 2020

Dækning i forbindelse med NBCR-terror

Den 1. juli 2019 trådte en ny lov om forsikring i forbindelse med terror i kraft. Loven betyder, at skader sket i forbindelse med NBCR-terror vil blive dækket af en fælles statslig forsikringsordning, uanset hvor du ellers er forsikret. 

Hvad er NBCR-terror? 

NBCR-terror er den internationale betegnelse for den specielle terrorform, hvor der bruges våben, som er nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive. 

 

Hvordan er NBCR-terror dækket? 

Folketinget har vurderet, at denne form for terror vil have så omfattende skader, at dækningen ikke skal afhænge af ens private forsikringsforhold. 

Derfor er vi alle sammen fra 1. juli 2019 dækket på lige vilkår af en fælles statslig forsikringsordning - uanset hvor vi ellers er forsikret.

Den statslige ordning dækker, hvis angreb af den art giver skader på bygninger, ting, køretøjer eller lystbåde, som ejeren i forvejen har forsikret mod brand- eller kaskoskader. 

Ordningen dækker beskadigelse, uanvendelighed og forurenet jord. For erhvervsdrivende kan den desuden dække driftstab. 

Derfor ophører dækningen af sådanne skader på enhver forsikring i Bornholms Brandforsikring, som hidtil har indeholdt sådanne dækninger. 

 

Hvornår er det NBCR-terror? 

Det er Terrorforsikringsrådet, der tager stilling til, om begivenheden er NBCR-terror.

Eventuelle skader efter NBCR-terror skal stadigvæk anmeldes til Bornholms Brandforsikring, da de private forsikringsselskaber skal administrere skaderne for det offentlige.