Pressemeddelelse, 28.10.2019

Mange påkørsler af dyr: Sådan passer du på dyrene og dig selv

Lige nu er det højsæson for påkørsler af dyr. Med efterårets kortere dage falder vores transport til og fra arbejde sammen med de tidspunkter på døgnet – skumring og dæmring – hvor dyrene helst bevæger sig omkring.

Især på Bornholm er risikoen for at påkøre et dyr høj: Med store bestande af fx harer og råvildt og med veje, som skærer sig igennem skove og marker. Bornholm ligger i top-10 over kommuner, hvor Dyrenes Beskyttelse har registreret flest henvendelser om påkørsler af råvildt. I 2018 blev der registreret 250 påkørte dyr, hvilket svarer til ca. 5 dyr om ugen.

Hvor mange harer, fasaner m.m. som bliver påkørt, har vi ikke tal på. Men i Bornholms Brandforsikring har vi indtil videre i 2019 registreret 136 bilskader i forbindelse med påkørsler af mindre og større dyr.

Direktør i Bornholms Brandforsikring, Morten Holten, udtaler ”Når der er tale om påkørsler af mindre dyr, er der typisk blot tale om tingskade – altså skade på bilen. Men vi ser også hyppigere påkørsler af større dyr som dåvildt, som samtidig kan medføre personskade, og så er vi altså i den mere alvorlige ende af skalaen”.

I weekenden har vi igen stillet urene tilbage til vintertid, og selvom det er en myte, at der sker flere påkørsler i forbindelse hermed, vil vi alligevel bruge det som anledning til at gentage disse gode råd:

 

Hvad kan du gøre for at undgå påkørsler:

  • Vær især opmærksom, når du kører på veje med bevoksning tæt på rabatten, fx skov, mark og lignende, og afpas hastigheden.
  • Hold godt øje med vejkanten, når du kører om natten eller ved skumring/dæmring. I mørke lyser dyrs øjne som reflekser.
  • Har du set et dyr krydse vejen, kan der være flere på vej. Sæt farten ned, hvis du ser et dyr stå helt tæt på vejen. Dyret kan reagere ved at springe ud foran bilen i stedet for at løbe væk fra vejen.
  • Hold altid øje med skiltningen.

 

Hvad skal du gøre, hvis du påkører et dyr:

  • Hvis dyret lever og bliver på stedet: Ring til Dyrenes Vagtcentral på 1812. Det er gratis for bilisten. De sørger for at sende hjælp ud.
  • Hvis dyret lever, men løber væk: Ring til 1812. Fortæl om påkørslen og hvilken vej dyret løb. Afmærk stedet, fx med en pose eller klud på nogle grene. Dyrenes Vagtcentral vil tilkalde en schweisshundefører, som kan opspore og aflive dyret. Selvom du gerne vil hjælpe, skal du ikke selv lede efter dyret. Du risikerer at ødelægge sporet for schweisshunden.
  • Hvis dyret er dødt: Ligger det på vejen til fare for trafikken, kan du trække det ud i rabatten. Har du ikke mulighed for det, kan du ringe til Falck, som henter døde dyr på Bornholm. Kontakt Falcks vagtcentral på 70 10 20 30.

 

For yderligere information, kontakt: Direktør Morten Holten, moh@bornbrand.dk, tlf. 40 82 80 46

(Kilder: Naturstyrelsen, Dyrenes Beskyttelse)