Nyheder

Pressemeddelelse, 21. februar 2018

Undgå frostskader i huset

Vinteren melder igen sin ankomst og vejrudsigten for Bornholm lyder på hård frost i de kommende uger. Skadechef for Bornholms Brand giver dig gode råd til at holde frosten fra sommerhuset og undgå frostsprængte rør.

Vinteren og de deraf følgende hårde frostgrader, øger risikoen for, at vandrørene i dit hus sprænger. Det sker, hvis vandet i boligens varmerør og vandrør fryser til is. Så udvider røret sig, og frosten kan få røret til at sprænge.

”Vi ved fra tidligere år, at pludselige perioder med hård frost indebærer stor risiko for frostsprængninger i vandrør. Særligt sommerhuse eller ubeboede helårshuse er i farezonen, og vi oplever ofte, at der i de lune vinterperioder bliver sparet lidt på varmen,” siger Mulle Birch Hørdum, skadechef hos Bornholms Brand.

”Det er en rigtig dårlig idé at spare på varmen, hvis vejrudsigten holder hvad den lover. Frosten bider sig fast i et uopvarmet hus, og der kan være store skader og økonomiske konsekvenser forbundet med disse frostskader,” fortsætter hun.

For at nedsætte risikoen for frostskader i ubeboede huse, anbefaler skadechefen, at du altid får en autoriseret VVS’er til at hjælpe dig med at tømme alle rør for vand.

For at forebygge frostskader, bør du:
• Tømme blandingsbatterier for vand
• Tømme vaske- og opvaskemaskiner for vand
• Tømme eller frostsikre toilettet.

Får du ikke tømt vandinstallationerne, skal du holde sommerhuset fuldstændigt frostfrit. Der kan være begrænsninger i hvad forsikringen dækker ved frostskader, hvis det sker i rum, der ikke er tilstrækkeligt opvarmede. Og det er en rigtig ærgerlig udgift at stå tilbage med.

”Er du i tvivl om, hvordan din forsikring dækker, kan du altid kontakte os, enten på kontoret i Rønne, på telefon eller via mail,” slutter skadechefen.


Huse med øget risiko for frostsprængninger

Rør i sommerhuse
I sommerhuse, der er lukket ned for vinteren, hvor vandet ikke er tømt af rørene, er der stor risiko for, at frosten ødelægger vandrørene. Selv om rørene er tømt for vand, kan der stadig ske frostsprængninger hvis der ligger lidt vand tilbage i en lunke, eller hvis toilettet ikke er helt tømt for vand.

Rør i ældre huse
Rør i ældre huse er ofte mere udsatte, fordi de typisk løber gennem uisolerede loftsrum eller skunke, eller ikke er tilstrækkeligt isolerede.

Rør uden for den varme zone
Løber dine varmerør og rør til brugsvand uden for boligens "varme zone", kan de risikere at få frostsprængninger. Varmezonen ligger inden for klimaskærmen, det vil sige på den varme side af isoleringen.

Er du i tvivl?
Kontakt en byggesagkyndig eller vvs-installatør, hvis du er i tvivl, om din bolig har rør i den farlige kolde zone. De kan lokalisere rør, der kan være i fare for at sprænge ved hård frost og give vejledning i, hvordan du løser problemet.

Er uheldet ude
Hvis uheldet er ude, så kontakt en fagmand, der kan tø dine rør op. Der er set uheldige eksempler på optøningsarbejde, som med varmeblæser eller åben ild har antændt huset.

For mere info kontakt: Mulle Birch Hørdum, Skadechef, tlf: 5693 0027, mail: mbh@bornbrand.dk