Nyheder

Pressemeddelelse, 30.10.2018

Delegeret valg til Bornholms Brand A.m.b.a.

Valget af delegerede til Bornholms Brand A.m.b.a. for gruppe 2 er afsluttet. 

Fem delegerede var villige til genvalg. Herudover var der én ledig plads, og to delegerede ønskede ikke genvalg.

Der er modtaget en kandidat via opstilling og herudover er der foreslået to kandidater til nyvalg. Det betyder, at der ikke skal foretages en egentlig valghandling.

 

Følgende 5 delegerede er genvalgt:

Kurt Sjøholm

Gunnar Blem Kofoed

Benny Pedersen

Carsten Holm Nielsen

Ralf Due

 

Følgende 3 delegerede er nyvalgt:

Martin Larsen, Rønne

Trine Møller, Svaneke

Trine Dorow, Rønne

 

Pete Hunner og Carsten Jørgensen ønskede ikke genvalg.

 

Selskabet har 3 delegeret grupper med hver 8 delegerede, og hver gruppe vælges for en 3-årig periode.

 

Bornholms Brand A.m.b.a.

 

Henvendelse vedr. denne pressemeddelelse kan ske til direktør Morten Holten, tlf. 40 82 80 46