Nyheder

Pressemeddelelse, 15.3.2019

Bornholms Brand i fortsat fremgang

Det lokale engagement, konkurrencedygtige priser og god service giver Bornholms Brandforsikring stor loyalitet blandt bornholmerne.

 

Status på forsikringsholdingvirksomheden Bornholms Brand A.m.b.a.

Moderselskabet Bornholms Brand A.m.b.a., som ejes af kunderne i Bornholms Brandforsikring A/S, har i 2018 haft et tilfredsstillende overskud. Resultatet blev på 3,6 mio. kr. mod et overskud på 15,3 mio. kr. i 2017. Dermed har moderselskabet Bornholms Brand A.m.b.a. en egenkapital på knapt 267 mio. kr.

Moderselskabet ejer 73 % af aktierne i Bornholms Brandforsikring A/S, og Topdanmark ejer 27 %. Moderselskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring A/S og sekundært at foretage investeringer til gavn for erhvervslivet på Bornholm, Bornholm generelt eller formål, der er til gavn for selskabets medlemmer.

Selskabets direktør Morten Holten fortæller:

”Vores stærke økonomiske fundament betyder, at vi kan give noget tilbage til det bornholmske samfund via støtte til erhvervsliv, turisme, foreningsliv mv. gennem vores moderselskab. Det har vi også gjort i 2018 i form af støtte til en lang række af store og små projekter. 67 projekter har opnået støtte ud af en pulje på langt over 100 initiativer og projekter. Det er en stor fornøjelse, at vi kan bidrage til, at Bornholm er et attraktivt sted at bo og leve.”

 

Status på forsikringsvirksomheden Bornholms Brandforsikring A/S

Bornholms Brandforsikring tegner kun forsikringer på Bornholm, og selskabet holder fast i den lokale strategi.

I 2018 er antallet af selskabets forsikringer steget med 4,0 %. I en branche præget af hård konkurrence og et begrænset område som Bornholm med et stagnerende befolkningstal, endda med en lille pil ned, er vi stolte af, at vi fortsat kan vinde markedsandele.

”Sidste år nåede vi en milepæl med hele 50.000 forsikringer i forsikringsselskabet. Det vidner om, at Bornholmerne vælger Bornholms Brand som deres lokale forsikringsudbyder. Vores vigtigste mission er at hjælpe kunderne, når de har brug for det. Det er altså lidt lettere, når vi bor på Bornholm. Vi kender øen, vi kender vores kunder, og de kender os og vores medarbejdere. Vi ved, at vi hver dag skal gøre os umage, for at gøre os fortjent til vores kunders store loyalitet,” siger Morten Holten, som samtidig glæder sig over, at forsikringsselskabet er med til at skabe arbejdspladser på Bornholm og samtidig bidrager til erhvervslivet ved selv at vælge lokale leverandører til skadeudbedring og interne indkøb.

Den flotte fremgang i antallet af forsikringer ses også i selskabets omsætning målt på præmieindtægt. Præmieindtægten er i 2018 – ligesom antallet af forsikringer – steget med 4 %.

Forsikringsselskabet kom ud af året med et samlet resultat på 11,8 mio. kr. efter skat, hvilket ledelsen betegner som tilfredsstillende, selvom det er lavere end foregående års resultat på 21,7 mio. kr.

Forsikringsselskabets driftsresultat, som er resultatet af præmieindtægter, skadeudgifter og administrationsomkostninger, er på niveau med året før.

Selskabets opsparede kapital investeres i værdipapirer gennem udvalgte kapitalforvaltere. Selskabets samlede overskud er derfor samtidig påvirket af udviklingen på de finansielle markeder. I 2018 har disse markeder været præget af usikkerhed, som har haft betydning for afkastet på vores værdipapirer. Selv med en forsigtig investeringspolitik, kan selskabet notere et tab på 3,7 mio. kr. i 2018 mod en gevinst i 2017 på 9,5 mio. kr.

Der afholdes generalforsamling på hotel Abildgaard i Tejn den 4. april 2019 kl. 19.00.


For yderligere information kontakt: Direktør Morten Holten, moh@bornbrand.dk, tlf. 4082 8046