Nyheder

Pressemeddelelse, 17. marts 2023

Årsregnskabet for 2022

 

Et udfordrende år i Bornholms Brandforsikring – men med positive takter

Årsregnskabet for 2022 viser, at Bornholms Brandforsikring tabte penge på værdipapirer, og at der var et historisk højt antal skader. Også inflationen påvirker regnskabet, som endte med et underskud på 14,2 mio. kr. Der er dog ingen grund til bekymring, og resultatet kommer ikke til at påvirke kunderne.

Også i 2022 har Bornholms Brandforsikring oplevet en pæn vækst. Antallet af policer er gået yderligere op på grund af flere nye kunder, og der er derfor kommet historisk mange penge i kassen. Bruttopræmieindtægterne nåede op på 151,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,8 %. Heraf kommer de 2 % fra den årlige indeksregulering.

”Desværre har der også har været mange udgifter,” konstaterer direktøren i Bornholms Brandforsikring, Morten Holten, og uddyber:

”2022 var et turbulent år for hele verden. Det mærker vi også på Bornholm. Vi har haft en del uforudsete hændelser, hvor især de to storme, Malik og Nora, resulterede i mange skader. Men også øget rejseaktivitet og mange sager under vejassistance spiller ind, ligesom udbedringen af visse skadetyper er blevet dyrere på grund af inflationen.”

Bornholms Brandforsikring modtog i alt 7.672 anmeldelser om skader i 2022. Det er cirka 1.300 skader mere end året før. Den forsikringstekniske del af Bornholms Brandforsikring var dog samlet set godt kørende i 2022. Resultatet før skat udgør 14,8 mio. kr. mod 12,7 mio. kr. i 2021.

Værdipapirer kostede dyrt

Alligevel ender årets resultat med et minus. Det er især tab på investeringer, der trækker ned. Resultatet af investeringsvirksomheden udgør -33,5 mio. kr. mod 5,9 mio. kr. i 2021.

Selv om selskabet har en konservativ investeringspolitik, har krigen i Ukraine, inflation og de stigende renter påvirket markedet så meget, at også Bornholms Brandforsikring har oplevet tab – de finansielle markeder har været karakteriseret ved, at både aktier og obligationer har udløst tab på værdipapirbeholdningen.

”2022 lagde ud med at være påvirket af corona-pandemien, og udviklingen i både skader, priser og investeringer har været svær at forudsige. Men forsikringsforretningen er sund, og vores kunder sætter pris på at have et lokalt selskab, der er konkurrencedygtigt på pris, dækning og service. Det vidner vores fortsatte vækst om. Derfor er jeg også glad for, at vi indtil videre har været i stand til at kvittere for den loyale opbakning ved at undgå ekstraordinære prisstigninger,” siger Morten Holten og understreger, at selskabet har så stærk økonomi, at kunderne ikke kommer til at mærke tabet på værdipapirer.

”Så længe vi ikke skal realisere tabene ved at sælge værdipapirbeholdningen har vi en forventning om, at markedet retter sig i de kommende år” udtaler Morten Holten.

Tæt kontakt giver loyale kunder

En stor del af selskabets succes ligger også i den nære kontakt, medarbejderne har med kunderne.

Formand for bestyrelsen i Bornholms Brandforsikring, Per Hansen, noterer sig, at der med 5.000 henvendelser på kontoret i Rønne er et stort behov for at kunne henvende sig personligt til sit forsikringsselskab.

”Den lokale forankring er utrolig vigtig. Så vi vil styrke den personlige kontakt til vores kunder yderligere. Samtidig er vi dog bevidste om, at flere og flere sætter pris på at kunne benytte sig af digitale løsninger, lige præcis når det passer dem. Derfor vil vi også forbedre vores digitale løsninger, hvor det giver mening. Vi tror på, at det giver en positiv oplevelse for kunderne, når de selv kan vælge,” siger Per Hansen, der samtidig nævner, at selskabet i de kommende år vil fokusere endnu mere på lokal forankring og bæredygtige løsninger.

Selskabet forventer at komme ud af 2023 med et overskud indenfor den strategiske målsætning om en combined ratio lige under 92 %.

 

BOKS: 2022 i tal

  • Bornholms Brandforsikring har en bruttopræmieindtægt på 151,7 mio. kr. mod 142,0 mio. kr. i 2021. 
  • Investeringsområdet har medført et tab på 33,5 mio. kr. mod et overskud på 5,9 mio. kr. i 2021.
  • Bruttoerstatningsudgifterne samlet set lander på 98,3 mio. kr. mod 93,7 mio. kr. i 2021. Det giver en skadeprocent i 2022 på 64,8.
  • Omkostningerne til at drive selskabet er stort set uændrede – 29,7 mio. kr. mod 29,8 mio. kr. i 2021. Det giver en omkostningsprocent i 2022 på 19,2.

 

Årsregnskabet for 2022
Generalforsamling Bornholms Brand A.m.b.a den 6. april 2022
Pressemeddelelse og Generalforsamling
Ukraine
Stormen Nora er på vej
197 skader efter stormen Malik
Bornholms Brandforsikring søger finansmedarbejder med kundefokus
Højsæson for påkørsler af dyr: Sådan passer du på dyrene og dig selv
Loyale kunder sikrer fortsat vækst for Bornholms Brandforsikring
Stillingsopslag Autotaksator
Stenslag i Sverige
Gratis adgang til Middelaldercentret
Bornholms Brandforsikring er årets forsikringsselskab
Anerkendelse til lokalt forsikringsselskab
Formand: 2020 var et usædvanligt år, og vi glæder os til at se fremad
Bornholms Brand A.m.b.a. har bevilget støtte for 6 millioner kroner i 2020
Flere kunder og nye produkter gav os et godt år – trods corona
Hvor løber vandet hen, når sneen smelter?
Velkommen til vores nye assurandør
Tak for indsatsen
Julemagasinet 2020
Delegeretvalg til Bornholms Brand A.m.b.a. 2020
Covid19-støtteordning: 27 ansøgere får del i puljen på 1,5 mio. kr.
Tillykke til Mathias Lund
Halvårsregnskab: Fortsat fremgang hos bornholmernes forsikringsselskab
Ansøgningsfrist 1. september: Særlig støtteordning for Bornholms forenings- og kulturliv
Vi er nomineret
Download vores nye app i dag
Formanden kan se tilbage med tilfredshed på 2019
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a.
Godt årsregnskab i 2019: Nu bliver hus- og bilforsikringer billigere
Årsregnskab 2019: Bornholms Brand i fortsat fremgang
Brug for hjælp til at afbestille din rejse?
Coronavirus og din rejseforsikring
Coronavirus: Hvordan skal du forholde dig?
Gudhjem Mølle skal have ny ejer
Sådan sikrer du dig til skiferien
Praktikant Oskar: Jeg vil være aktuar
Dækning i forbindelse med NBCR-terror
Adskillige skader efter søndagens storm
Ny skadechef til Bornholms Brand
Mød os til Hjerternes fest i Nexø
5.000 bornholmere søger hvert år hjælp i Tornegade i Rønne
Vi støtter lokalt: Bornholms Brand Cup 2019
Besøg os på Julemessen 2019
Delegeretvalg til Bornholms Brand A.m.b.a. 2019
Mange påkørsler af dyr: Sådan passer du på dyrene og dig selv
Thomas Cook's konkursbegæring
Fortsat fremgang hos bornholmernes forsikringsselskab
Ny medarbejder i Bornholms Brandforsikrings kundeservice